Werkvormen

Kies uit 57 werkvormen werkvorm die beschikbaar zijn. die beschikbaar is.
Filters
Doel van activiteit
Aantal studenten
Tijdsduur
Lesfases
Synchroon
Voorbereidingstijd
Kennis uitwisselen

Ted-Talk in je les!

Een presentatie om een ​​idee, concept of verhaal te delen met een live publiek of online publiek.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken Samenvatten

Brainstorm

Een werkvorm waarbij studenten individueel of in groepen ideeën genereren door te bouwen op elkaars...
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie + 1
kritisch

Rollenspel

Rollenspel is een didactische werkvorm die wordt gebruikt om studenten in staat te stellen complexe...
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Metacognitie + 1
Kennis uitwisselen

Gatenartikel

Een stimulerende en actieve werkvorm voor de ontwikkeling van kritisch lezen.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Gamebased Kennis uitwisselen

Pecha Kucha

Is een beknopte en visueel aantrekkelijke presentatievorm waarbij de spreker 20 slides gebruikt.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Metacognitie + 1
kritisch

Misconcepties

Is een didactische werkvorm om misvattingen te identificeren en te corrigeren.
 • Medium groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Formatief Activeren

Quizzen

Vormen van interactief spel of assessment waarbij deelnemers vragen worden gesteld.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Vaardigheidsontwikkeling Reflecteren + 3
Kennis uitwisselen practicum Evalueren

Demonstratie door studenten

Bij een demonstratie door studenten kruipen studenten in de rol van docent.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Formatief kritisch + 1
Kennis uitwisselen

Cliffhanger

Een werkvorm die zorgt voor een gevoel van urgentie bij studenten om het vraagstuk op te lossen.
 • Medium groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Vaardigheidsontwikkeling Kennis uitwisselen

Opdrachtencircuit

Kan worden gebruikt om vaardigheden te oefenen, zoals samenwerking, creativiteit en zelfstandigheid.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Vaardigheidsontwikkeling Reflecteren + 1
Metacognitie

Video-analyse

Is een werkvorm waarbij studenten videobeelden analyseren voor verbetering in eigen handelen.
 • Kleine groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Vaardigheidsontwikkeling Samenwerken

Simulatie

Is een werkvorm voor het nabootsen van een situatie of proces in veilig en gecontroleerde omgeving.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Vaardigheidsontwikkeling Activeren + 2
Kennis uitwisselen practicum

Demonstratie

Is een actieve leermethode door middel van een interactieve presentatie om studenten te betrekken.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Kennis uitwisselen

Instructie geven

Hier zijn belangrijke principes te vinden voor effectief instructies geven onderbouwd door studies.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken Reflecteren

Succesfactoren samenwerkend leren

Hier zijn de belangrijkst factoren te vinden voor studenten succesvol samenwerkend te laten leren.  
Werkvorm bekijken
Samenwerken Kennis uitwisselen

Eenvoudige experts

Maak studenten in kleine groepen expert op een onderwerp en ontwikkel het oplossend vermogen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken Reflecteren + 1
kritisch

Caleidoscoop

Een werkvorm voor het ontwikkelen van het oplossend vermogen door middel van creatief denken.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Binding

Binnenkomer

Een korte activiteit die de leerlingen prikkelt en voorbereidt op de les die komen gaat.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Binding

Autobiografische schetsen

Een werkvorm om de binding in de klas en begrip over elkaars achtergrond te verbeteren.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Reflecteren

Alledaagse betekenis

Een werkvorm waarbij studenten nieuwe kennis kunnen koppelen aan hun bestaande kennis en ervaringen.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Reflecteren + 4
Metacognitie kritisch Kennis uitwisselen Evalueren

Advanced organiser

Structurele werkvorm die de student helpt bij het begrijpen en onthouden van nieuwe informatie.
 • Kleine groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Samenwerken + 3
Reflecteren kritisch Kennis uitwisselen

Actuele bronnen opdracht

Een werkvorm waarbij studenten aan de hand van actuele bronnen het kritisch denken verbeteren.
 • Kleine groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Reflecteren + 4
kritisch Kennis uitwisselen Samenvatten Evalueren

Actief live structureren

Samen met de student de leerstof structureren waarbij de student eigen kennis en inzichten deelt.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Metacognitie Samenvatten

Aanvulschema

Een actieve werkvorm die helpt bij structureren en ordenen van informatie.
 • Kleine groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken

ABCD

Is een methode om op een gestructureerde manier te reflecteren op een ervaring.
Werkvorm bekijken
Formatief Reflecteren + 2
Metacognitie kritisch

Individuele feedback

Is een werkvorm waarbij de docent feedback geeft op het werk van een individuele student.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Formatief Reflecteren + 2
Metacognitie Kennis uitwisselen

Klassikale feedback

Hierbij geeft de docent feedback op de individuele student, maar bespreekt het in de groep.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Metacognitie kritisch

Diagnostische vragen

 Een formatief assessment waarbij de docent inzicht krijgt in de voorkennis van studenten.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Formatief Activeren + 3
Reflecteren Metacognitie kritisch

Entreeticket

Een werkvorm om de voorkennis te activeren aan het begin van de les.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Formatief kritisch + 1
Kennis uitwisselen

Exit-ticket

Een werkvorm om het begrip van de lesstof te controleren via gerichte vragen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Formatief Reflecteren + 2
Metacognitie kritisch

Uitgewerkte voorbeelden

Een werkvorm om het toepassen van oplossingen en het begrijpen van complexe problemen te verbeteren
 • Kleine groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Formatief kritisch

Kwaliteitsbesef

Een werkvorm voor studenten om kritisch het zelfgemaakte werk te controleren en te verbeteren.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Formatief Samenwerken + 3
Reflecteren Metacognitie kritisch

Peerfeedback in groepjes: de carrousel

Een werkvorm waarin studenten in kleine groepen elkaars werk beoordelen en feedback geven.
Werkvorm bekijken
Formatief Samenwerken + 3
Reflecteren Metacognitie kritisch

Peerfeedbck met paarsgewijze vergelijking

Een werkvorm waarin studenten in tweetallen elkaars werk beoordelen en feedback geven.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Formatief Samenwerken + 3
Reflecteren Metacognitie kritisch

Peerfeedback

Peerfeedback is een didactische werkvorm waarbij studenten feedback geven op elkaars werk.
 • Grote groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken kritisch + 2
Kennis uitwisselen Evalueren

Denken, delen, uitwisselen

Een actieve werkvorm om studenten te helpen hun denkprocessen te verhelderen.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken Reflecteren + 1
Kennis uitwisselen

Terughalen met behulp van anderen

Een werkvorm die de kennis verbeterd door met elkaar te delen en te bespreken.
 • Kleine groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Het estafettedebat

Studenten debatteren over een relevant thema of een stelling in een binnen- en buitencirkel.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Het Lagerhuis debat

In dit debatvorm leren studenten argumenteren en kritisch luisteren.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken Metacognitie + 2
kritisch Samenvatten

Mindmap maken

Een mindmap is een visuele weergave van informatie waarbij onderlinge relaties worden weergeven.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken Reflecteren + 2
kritisch Kennis uitwisselen

Discussieforum

Een online discussieruimte waarbij studenten reageren op een vraag of onderwerp.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Drie stellingen

Studenten formuleren drie stellingen over de bestudeerde stof in een debat.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch Kennis uitwisselen

Discussietaak

Een werkvorm waarbij studenten actief betrokken worden bij een discussie over een bepaald onderwerp.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch Samenvatten

CRAAP Test

Een werkvorm waarbij studenten kritisch bronnen beoordelen op betrouwbaarheid en relevantie.
 • Medium groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Legpuzzelmethode

Wordt gebruikt om een groot vraagstuk te verdelen in kleinere deelvragen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie

Reflectiemodel van Gibbs

Dit model moedigt studenten aan om systematisch na te denken over ervaringen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie

Twijfels bij praktijk

Laat studenten een leerdoel opstellen vanuit een praktijkgericht voorbeeld.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie

Het UI-model van Korthagen

Dit model maakt onderscheid tussen reflectie methodes en legt daar verbanden tussen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie

Spiraalmodel van Korthagen

Een systeem waarmee je structureel en systematisch terug kunt kijken op jouw eigen handelen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie

STARRT methode

Een methode om studenten te laten reflecteren op hun handelen in een specifieke situatie.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie

ABCD(ef) Reflectiemodel

Een reflectiemodel dat studenten en leraren helpt bij het reflecteren op hun eigen leerproces.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Binding

Op het eerste gezicht

Een werkvorm om een nieuwe groep kennis te laten maken met de docent.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Binding

Raad de studieplek

Deze werkvorm laat studenten kennis maken met hun studieplekken thuis.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Persconferentie

Simulatie waarbij studenten als journalisten optreden en een persconferentie nabootsen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken

Sneeuwbaloefening

Zorgt voor interactie in grote groepen.
 • Grote groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Kennis uitwisselen

Activerende podcast

Een interactieve audio-ervaring die studenten betrekt, informeert en inspireert.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Kennis uitwisselen

De activerende kennisclip

Werkvorm waarbij korte video’s worden gebruikt om studenten te stimuleren en activeren.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken