Terug naar overzicht
Werkvorm

Simulatie

Doel van activiteit
 • Vaardigheidsontwikkeling
 • Samenwerken
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
Tijdsduur
 • < 60 minuten
 • > 60 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 60 minuten

Is een werkvorm voor het nabootsen van een situatie of proces in veilig en gecontroleerde omgeving.

Simulatie is een didactische werkvorm waarbij een situatie of proces wordt nagebootst in een veilige en gecontroleerde omgeving. Het kan toegepast worden in verschillende vakgebieden, zoals geneeskunde, psychologie, bedrijfskunde en techniek. Studenten kunnen hierdoor realistische scenario’s oefenen en praktijkervaring opdoen met de toepassing van theoretische kennis.

Stappenplan

1. Formuleer leerdoelen

Bepaal wat de studenten moeten leren en welke vaardigheden zij moeten ontwikkelen.

2. Ontwikkel een scenario

Maak een realistisch scenario waarin de studenten de leerdoelen kunnen oefenen.

3. Selecteer de juiste materialen

Zorg voor de benodigde apparatuur, gereedschappen en andere materialen.

4. Geef duidelijke instructies (briefing)

Leg uit wat er van de studenten wordt verwacht en hoe zij moeten handelen tijdens de simulatie.

5. Voer de simulatie uit

Laat de studenten het scenario uitvoeren en observeer hun handelingen.

6. Evalueer de resultaten (debriefing)

Bespreek de resultaten met de studenten en geef feedback.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • De leerdoelen moeten duidelijk geformuleerd zijn en aansluiten bij het curriculum.
 • Het scenario moet realistisch zijn en uitdagend genoeg om de studenten te motiveren.
 • De benodigde materialen moeten beschikbaar zijn en goed functioneren.
 • De instructies moeten duidelijk zijn en de studenten moeten weten wat er van hen wordt verwacht.

 

Werkt nog beter met:

 • Een goede voorbereiding en planning van de simulatie.
 • Het ontwikkelen van een uitdagend scenario.
 • Het geven van duidelijke instructies en feedback.
 • De betrokkenheid en participatie van de studenten.

 

Materialen:

De benodigde materialen zijn afhankelijk van het vakgebied en het specifieke scenario. Voorbeelden van materialen die gebruikt kunnen worden bij simulaties zijn:

 • Apparatuur en gereedschappen
 • Poppen
 • VR-brillen

Gebruikte tools

1 tools

Simulatie

Is een werkvorm voor het nabootsen van een situatie of proces in veilig en gecontroleerde omgeving.
Meer over tool