Terug naar overzicht
Werkvorm

ABCD

Is een methode om op een gestructureerde manier te reflecteren op een ervaring.

Het ABCD-reflectiemodel is een gestructureerde methode voor reflectie en is ontwikkeld om te helpen bij het bewust worden van de eigen leerpunten en groei. Door middel van de vier stappen (Action, Behavior, Consequence, Dialogue) wordt er gefocust op het in kaart brengen van situaties, gedragingen en de gevolgen hiervan, om zo bewuster te worden van persoonlijke ontwikkeling.

Reflecteren is een belangrijk onderdeel van het leerproces, maar kan soms lastig zijn omdat het gaat om het bewust worden van eigen gedragingen en overtuigingen. Het ABCD-reflectiemodel biedt een gestructureerde aanpak voor reflectie, waarbij de focus ligt op acties, gedragingen, gevolgen en dialoog.

Het ABCD-reflectiemodel bestaat uit vier stappen:

 

Stappenplan

1. Action

Beschrijf de situatie en de acties die zijn ondernomen.

2. Behavior

Beschrijf het gedrag dat is vertoond.

3. Consequence

Beschrijf de gevolgen van het gedrag en de acties.

4. Dialogue

Reflecteer op de situatie en bespreek deze met anderen.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

  • Open staan voor reflectie en persoonlijke groei
  • Bereid zijn om kritisch naar eigen gedragingen te kijken
  • Tijd nemen voor reflectie en dialoog

 

Materialen:

  • Een reflectieformulier of -schema.
  • Eventueel kan het ook in een coaching gesprek

Gebruikte tools

1 tools

Miro

Visualiseer, organiseer en collaboreer met Miro, het digitale whiteboard voor ieder soort les!
Meer over tool