Terug naar overzicht
Werkvorm

Drie stellingen

Doel van activiteit
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 60 minuten
 • > 60 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Studenten formuleren drie stellingen over de bestudeerde stof in een debat.

Een “drie stellingen werkvorm” is een debat- of discussiemethode waarbij drie verschillende stellingen worden gepresenteerd met als doel de deelnemers uit te dagen hun standpunten te formuleren en te verdedigen ten opzichte van elk van de stellingen. Het kan gebruikt worden om kritisch denken, argumentatievaardigheden en het vermogen om verschillende perspectieven te begrijpen en te communiceren te bevorderen.

Stappenplan

1. Voorbereiding

Voor de bijeenkomst formuleren alle studenten drie stellingen:

 • een positief kritische stelling waarin hij aangeeft wat een sterk of belangrijk punt geacht wordt in de literatuur;
 • een negatief kritische stelling waarin hij aangeeft wat een zwak, onjuist of onlogisch punt wordt geacht in de bestudeerde literatuur;
 • een op de praktijk gerichte stelling waarin hij aangeeft welke consequenties of toepassingsmogelijkheden voortvloeien uit de in de literatuur behandelde denkbeelden of concepten.

De stellingen kunnen op een discussieforum gezet worden zodat studenten van te voren weten welke stellingen er zijn.

2. Tijdens de bijeenkomst

In het college wordt over een selectie van de ingeleverde stellingen gediscussieerd. De docent kan feedback leveren op de individuele stellingen van de studenten middels het forum.

3. Afsluiting

De docent sluit af met een samenvatting van de discussie en geeft feedback op de argumenten van de studenten.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Het onderwerp moet geschikt zijn voor een discussie en verschillende standpunten.
 • Studenten moeten voldoende voorkennis hebben over het onderwerp.
 • De groepjes moeten niet te groot zijn, zodat er voldoende ruimte is voor discussie en interactie.
 • Het onderwerp moet interessant zijn voor de studenten.
 • De stellingen moeten goed geformuleerd zijn en verschillende standpunten bieden.
 • De docent moet zorgen voor een veilige en respectvolle discussieomgeving.
 • De docent moet feedback geven op de argumenten en presentatie van de studenten.

 

Materialen:

 • Bord of beamer om de stellingen op te projecteren.

Gebruikte tools

3 tools

Discussions

Betrek studenten bij het leerproces met interactieve discussies in Brightspace.
Meer over tool

Discussion on Work

Stimuleer kritisch denken en samenwerking met Discussion on Work van FeedbackFruits.
Meer over tool

Discussion on Topic

Discussiƫren tot je een ons weegt? Niet met Discussion on Topic. Houd je studenten bij de les.
Meer over tool

Dit kan je ook doen

7 werkvormen Zo kan je (ongeveer) hetzelfde resultaat bereiken op een andere manier.
kritisch Kennis uitwisselen

Discussietaak

Een werkvorm waarbij studenten actief betrokken worden bij een discussie over een bepaald onderwerp.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Legpuzzelmethode

Wordt gebruikt om een groot vraagstuk te verdelen in kleinere deelvragen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Persconferentie

Simulatie waarbij studenten als journalisten optreden en een persconferentie nabootsen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken Reflecteren + 2
kritisch Kennis uitwisselen

Discussieforum

Een online discussieruimte waarbij studenten reageren op een vraag of onderwerp.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Drie stellingen

Studenten formuleren drie stellingen over de bestudeerde stof in een debat.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Het estafettedebat

Studenten debatteren over een relevant thema of een stelling in een binnen- en buitencirkel.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Het Lagerhuis debat

In dit debatvorm leren studenten argumenteren en kritisch luisteren.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken