Terug naar overzicht
Werkvorm

Het estafettedebat

Doel van activiteit
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 60 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Studenten debatteren over een relevant thema of een stelling in een binnen- en buitencirkel.

Een estafette debat is een specifieke vorm van debatteren waarbij de sprekers in een team elkaar afwisselen om argumenten te presenteren en te verdedigen, de buitencirkel neemt over als de binnencirkel het niet meer weet. Het doel van een estafette debat is om gezamenlijk tot een diepgaandere en meer gebalanceerde discussie te komen, waarbij alle standpunten worden belicht.

Stappenplan

1. Zorg voor een thema of stelling

Kijk of er vanuit het vak of les een thema is te halen wat ter discussie gesteld kan worden. Studenten kunnen hier suggesties voor aandragen maar de docent kan dit zelf ook doen. Alternatief kan je vantevoren stellingen laten formuleren op het thema. De stellingen kunnen vantevoren door studenten op een discussieforum geplaatst worden.

2. Splits de groep en voer de discussie

De groep studenten wordt gesplitst in een binnen- en buitencirkel. De discussie, over een reeds bestudeerd of ingeleid thema, wordt gevoerd in de ‘binnencirkel’, onder leiding van een gespreksleider (docent of student) aan een gesprekstafel waarvan drie stoelen continu bezet worden door wisselende discussianten.

Zodra een van de discussianten zijn of haar zegje heeft gedaan en/of er te weinig nieuwe gezichtspunten naar voren worden gebracht, kunnen deelnemers uit de buitencirkel een discussiant aftikken en zijn/haar stoel innemen. Dit kan op eigen initiatief of op uitnodiging van de gespreksleider gebeuren.

Spreek vantevoren een tijd af en hou deze scherp in de gaten.

3. Sluit af en vat samen

Geef als docent terug wat je gehoord hebt en wat je met name goed vond aan de gegeven argumenten. Probeer samen te vatten wat je gehoord hebt en vraag studenten om een reactie. Vraag hen wat zij hiervan voor kunnen gebruiken voor het vak.

Bron: Baltzer, Jeanine. Slimmer Door Het HBO: Voorbeelden Van Studiebegeleiding En Activerende Didactiek Om Effectief Studeren En Diep Leren Te Bevorderen. Hogeschool Van Amsterdam, 2021.

Gebruikte tools

1 tools

Discussions

Betrek studenten bij het leerproces met interactieve discussies in Brightspace.
Meer over tool

Dit kan je ook doen

6 werkvormen Zo kan je (ongeveer) hetzelfde resultaat bereiken op een andere manier.
kritisch Kennis uitwisselen

Discussietaak

Een werkvorm waarbij studenten actief betrokken worden bij een discussie over een bepaald onderwerp.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Legpuzzelmethode

Wordt gebruikt om een groot vraagstuk te verdelen in kleinere deelvragen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Persconferentie

Simulatie waarbij studenten als journalisten optreden en een persconferentie nabootsen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken Reflecteren + 2
kritisch Kennis uitwisselen

Discussieforum

Een online discussieruimte waarbij studenten reageren op een vraag of onderwerp.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Drie stellingen

Studenten formuleren drie stellingen over de bestudeerde stof in een debat.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Het Lagerhuis debat

In dit debatvorm leren studenten argumenteren en kritisch luisteren.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken