Terug naar overzicht
Werkvorm

Discussietaak

Doel van activiteit
 • Kritisch denken
 • Kennis uitwisselen
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 60 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een werkvorm waarbij studenten actief betrokken worden bij een discussie over een bepaald onderwerp.

Het is een effectieve manier om studenten te laten participeren in de les. Door actief deel te nemen aan een discussie kunnen studenten niet alleen hun eigen mening vormen, maar ook begrip ontwikkelen voor de verschillende standpunten van hun klasgenoten. Door deelname aan een discussie worden studenten ook gestimuleerd om actief te luisteren, na te denken over wat er gezegd wordt en hierop te reageren.

Stappenplan

1. Bepaal het onderwerp

Kies een onderwerp dat aansluit bij de leerdoelen van de les

2. Opdracht

Leg de opdracht uit aan de studenten en vertel wat er van hen verwacht wordt. Kies een ingang die daadwerkelijk discussie oproept. Dit kan bijvoorbeeld volgens de ‘voorstelbaar-strategie’, met verschillende standpunten waarbij voor elk standpunt iets te zeggen valt. Het kan ook volgens de ‘vervreemdingsstrategie’, waarbij studenten bewust op het verkeerde been worden gezet, door bekende argumenten in een vreemde, onverwachte context te plaatsen, of door te wijzen op onverwachte en niet gewenste consequenties van een voor de hand liggende gedachtegang.

3. Bereid de discussie voor

Geef de studenten de tijd om zich voor te bereiden op de discussie door hen bijvoorbeeld een tekst te laten lezen of een video te laten kijken.

4. Start de discussie

Start de discussie en zorg ervoor dat alle studenten de kans krijgen om hun mening te geven.

5. Evalueer

Evalueer de discussie met de studenten door terug te blikken op de gestelde leerdoelen en te reflecteren op de discussie.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • De discussie moet aansluiten bij de leerdoelen van de les.
 • De docent moet duidelijk uitleggen wat er van de studenten wordt verwacht tijdens de discussie.
 • Er moet een veilige en respectvolle sfeer zijn waarin studenten vrijuit hun mening kunnen geven.
 • Het onderwerp moet interessant en uitdagend zijn voor de studenten.
 • De discussie moet goed worden voorbereid.
 • De docent moet zorgen voor een goede begeleiding van de discussie en alle studenten de kans geven om hun mening te geven.
 • Er moet voldoende tijd worden ingepland voor de discussie.

 

Materialen:

 • Lesmateriaal zoals teksten, video’s, of afbeeldingen die als basis dienen voor de discussie.
 • Whiteboard of presentatiesoftware om het onderwerp visueel te ondersteunen.
 • Eventueel een timer om de tijd in de gaten te houden tijdens de discussie.

Gebruikte tools

2 tools

Discussion on Topic

Discussiëren tot je een ons weegt? Niet met Discussion on Topic. Houd je studenten bij de les.
Meer over tool

Discussions

Betrek studenten bij het leerproces met interactieve discussies in Brightspace.
Meer over tool

Dit kan je ook doen

2 werkvormen Zo kan je (ongeveer) hetzelfde resultaat bereiken op een andere manier.
Samenwerken Reflecteren + 2
kritisch Kennis uitwisselen

Discussieforum

Een online discussieruimte waarbij studenten reageren op een vraag of onderwerp.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Het Lagerhuis debat

In dit debatvorm leren studenten argumenteren en kritisch luisteren.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken