Terug naar overzicht
Werkvorm

Het Lagerhuis debat

Doel van activiteit
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 60 minuten
 • > 60 minuten
Lesfases
 • Voor de les
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon

In dit debatvorm leren studenten argumenteren en kritisch luisteren.

Een lagerhuisdebat is een gestructureerde debatvorm waarbij twee zijden, de regering en de oppositie, tegenover elkaar staan en argumenten uitwisselen over een specifiek onderwerp. Het doel van een lagerhuisdebat is om een grondige discussie te voeren, verschillende perspectieven te belichten en de argumenten van beide kanten te evalueren. Het debat stimuleert kritisch denken, het ontwikkelen van overtuigingskracht en het versterken van het vermogen om een standpunt effectief te presenteren en te verdedigen.

Stappenplan

1. Stellingen formuleren

Hier kan je voor twee scenario’s kiezen: studenten schrijven hun eigen stellingen of je werkt als docent met voorbeeldstellingen. De stellingen kunnen naar aanleiding van een (toets)opdracht geformuleerd worden en gebruikt worden ter verdieping op het onderwerp.

Studenten leveren van te voren hun stellingen aan op bijvoorbeeld een forum op Brightspace. Deze kan je van te voren structureren op bijvoorbeeld onderwerp en thema en deze onder de studenten te verdelen. Doordat studenten vantevoren de stellingen zien hebben zij tijd om alvast na te denken en wellicht wat onderzoek te doen.

Kies een prikkelende stelling die aansluit bij het huidige thema en de belevingswereld van de student. Zorg in ieder geval dat het een reactie oproept. Denk bijvoorbeeld aan:

‘Als mensen in armoede terecht komen is dat grotendeels hun eigen schuld’
‘Benzine auto’s moeten verboden worden’
etc…

2. Deel de groep in twee partijen

Selecteer een aantal stellingen of laat de groep er een aantal kiezen.

Zet studenten in een groep links in de lesruimte en een groep rechts in de ruimte. Spreek af at links voor de stelling is en rechts tegen. Studenten krijgen voor de discussie begint 5 minuten om met elkaar uit te wisselen welke argumenten zij hebben en wat zij in de voorbereiding hebben geconstateerd

3. Benoem een moderator en begin

Besluit of je als docent zelf het debat wil leiden of dat je dit een student wil laten doen. De moderator geeft om en om de groepen de gelegenheid om argumenten te geven, de andere groep kan daarop reageren en met tegenargumenten komen.

Spreek vantevoren een tijd af en hou deze als docent in de gaten. Probeer op tijd te stoppen en hou goed de dynamiek van het debat in de gaten. Valt het stil? Wijs studenten dan op hun voorbereiding.

4. Afsluiting

Sluit het debat af met een applaus. Geef studenten met name terug wat je goed vond en herhaal goede argumenten. Bevraag ook studenten hoe zij het debat hebben ervaren.

Gebruikte tools

1 tools

Discussions

Betrek studenten bij het leerproces met interactieve discussies in Brightspace.
Meer over tool

Dit kan je ook doen

5 werkvormen Zo kan je (ongeveer) hetzelfde resultaat bereiken op een andere manier.
Samenwerken Reflecteren + 2
kritisch Kennis uitwisselen

Discussieforum

Een online discussieruimte waarbij studenten reageren op een vraag of onderwerp.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Drie stellingen

Studenten formuleren drie stellingen over de bestudeerde stof in een debat.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Persconferentie

Simulatie waarbij studenten als journalisten optreden en een persconferentie nabootsen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Legpuzzelmethode

Wordt gebruikt om een groot vraagstuk te verdelen in kleinere deelvragen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch Kennis uitwisselen

Discussietaak

Een werkvorm waarbij studenten actief betrokken worden bij een discussie over een bepaald onderwerp.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken