Terug naar overzicht
Werkvorm

Persconferentie

Doel van activiteit
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • > 60 minuten
Lesfases
 • Voor de les
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 60 minuten

Simulatie waarbij studenten als journalisten optreden en een persconferentie nabootsen.

Studenten hebben in groepjes een paper geschreven en stellen hierover een zakelijk persbericht op.
Het persbericht wordt naar alle studenten in de cursusgroep gestuurd. Voor elk paper wordt een referentengroep aangewezen. Deze ontvangt naast het persbericht ook het paper. De referenten bestuderen het paper en bereiden een aantal kritische vragen voor. De persconferentie wordt belegd en op de conferentie stellen de referentiegroepen hun kritische vragen op een journalistieke manier. De paperschrijvers reageren daarop en er wordt over gediscussieerd. Na afloop wordt de mening van het publiek gepeild en kan de docent een beoordeling geven.

Stappenplan:

1. Voorwaardelijke stap

Voor deze werkvorm heb je een reeds gemaakte opdracht nodig. Dit kan een groepsopdracht zijn of een individuele. Je kan hiervoor een paper / essay / betoog of andere schrijfopdracht nemen. Het mooist is als studenten een concept van de eindopdracht uitwerken zodat zij de kritische vragen kunnen gebruiken om hun verslag bij te stellen.

2. Maak een persbericht

Vraag studenten een kort zakelijk persbericht te schrijven over hun opdracht. Laat studenten voorbeelden van persberichten opzoeken en deze ter inspiratie gebruiken.

3. Deel de groep in drieën

Deel drie groepen in:

Groep 1 zijn de sprekers op de persconferentie en stellen hun verslag beschikbaar

Groep 2 krijgt het persbericht en de opdracht

Groep 3 krijgt enkel het persbericht

4. Voorbereiding voor de persconferentie

Laat studenten hun verslagen en persberichten uploaden en aan medestudenten uit groep 2 aanbieden. Dit kan door Peerfeedback van Feedback Fruits te gebruiken of bijvoorbeeld een discussieforum in te richten. Deze studenten formuleren in Feedback Fruits alvast wat kritische vragen. In de persconferentie zelf krijgen de studenten die spreken de gelegenheid om deze te beantwoorden.

5. Persconferentie en discussie

De persconferentie wordt belegd en op de conferentie stellen de peers hun kritische vragen op een journalistieke manier. De paperschrijvers reageren daarop en er wordt over gediscussieerd.
Na afloop wordt de mening van het publiek gepeild en kan de docent een beoordeling geven.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Studenten moeten beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om het probleem of vraagstuk te kunnen onderzoeken en presenteren.
 • Het is belangrijk dat studenten open staan voor elkaars ideeën en feedback.

 

Werkt nog betere wanneer er sprake is van:

 • Een duidelijke probleem- of vraagstelling die aansluit bij de leerdoelen.
 • Een goede samenstelling van de groepen.
 • Een duidelijke rolverdeling binnen de groepen.
 • Een gestructureerde voorbereiding en nabespreking.

 

Materialen:

 • De benodigde informatie over het probleem of vraagstuk.
 • Een ruimte voor de persconferentie en eventueel presentatiemateriaal.

Gebruikte tools

2 tools

Peer Review

Laat studenten elkaar feedback geven.
Meer over tool

Discussions

Betrek studenten bij het leerproces met interactieve discussies in Brightspace.
Meer over tool

Dit kan je ook doen

7 werkvormen Zo kan je (ongeveer) hetzelfde resultaat bereiken op een andere manier.
kritisch Kennis uitwisselen

Discussietaak

Een werkvorm waarbij studenten actief betrokken worden bij een discussie over een bepaald onderwerp.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Legpuzzelmethode

Wordt gebruikt om een groot vraagstuk te verdelen in kleinere deelvragen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Persconferentie

Simulatie waarbij studenten als journalisten optreden en een persconferentie nabootsen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken Reflecteren + 2
kritisch Kennis uitwisselen

Discussieforum

Een online discussieruimte waarbij studenten reageren op een vraag of onderwerp.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Drie stellingen

Studenten formuleren drie stellingen over de bestudeerde stof in een debat.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Het estafettedebat

Studenten debatteren over een relevant thema of een stelling in een binnen- en buitencirkel.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Het Lagerhuis debat

In dit debatvorm leren studenten argumenteren en kritisch luisteren.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken