Terug naar overzicht
Werkvorm

Legpuzzelmethode

Doel van activiteit
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 60 minuten
 • > 60 minuten
Lesfases
 • Voor de les
 • Tijdens de les
 • Na de les
Synchroon
 • Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Wordt gebruikt om een groot vraagstuk te verdelen in kleinere deelvragen.

De legpuzzel methode heeft als doel leerlingen actief te betrekken bij het leren en begrijpen van een onderwerp. Het stimuleert probleemoplossing, kritisch denken, samenwerking en helpt bij begripsvorming, kennisintegratie en het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Daarnaast bevordert het teamwork en sociale interactie. Kortom, het biedt een interactieve en betrokken benadering van leren.

Stappenplan

1. Introduceer het vraagstuk

Studenten krijgen per groepje van 3 of 4 een vraagstuk voorgelegd met verschillende aspecten. Zij formuleren gezamenlijk per aspect een deelvraag.

2. Verdeel de deelvragen

Studenten verdelen de deelvragen en werken deze individueel in of buiten de les uit. Dit kan door in de literatuur te duiken of door bijvoorbeeld iemand uit de praktijk te interviewen.

3. Uploaden van bevindingen

De antwoorden, oplossingen of ideeen uploaden de studenten. Studenten stellen elkaar online vragen of leveren feedback. Hiervoor kan bijvoorbeeld de discussion assignment van Feedback Fruits ingezet worden:
Discussion Assignment levert heel snel een zinvolle open discussie op. Studenten leveren hun werk in en kunnen direct commentaar leveren en/of vragen stellen aan de hand van het ingeleverde werk van een of meeerdere studenten. Zelf ontvangt de student ook commentaar op eigen ingeleverd werk. Na het commentaar opent een open discussie waarin de student het werk van andere studenten ziet en is het mogelijk om ander werk ook van commentaar te voorzien. Discussion Assignment kan goed worden ingezet om de voorkennis te activeren, maar kan ook goed worden ingezet bij het schrijven van verslagen.

4. Synthese

Wanneer de studenten weer bijeen komen worden de aangedragen oplossingen en idee├źn aan elkaar gerapporteerd en met elkaar besproken. Vervolgens worden gemeenschappelijk conclusies getrokken, strevend naar consensus, voor de beantwoording van de overkoepelende vraag.

Bron: Baltzer, Jeanine. Slimmer Door Het HBO: Voorbeelden Van Studiebegeleiding En Activerende Didactiek Om Effectief Studeren En Diep Leren Te Bevorderen. Hogeschool Van Amsterdam, 2021.

Gebruikte tools

1 tools

Discussion on Work

Stimuleer kritisch denken en samenwerking met Discussion on Work van FeedbackFruits.
Meer over tool

Dit kan je ook doen

7 werkvormen Zo kan je (ongeveer) hetzelfde resultaat bereiken op een andere manier.
kritisch Kennis uitwisselen

Discussietaak

Een werkvorm waarbij studenten actief betrokken worden bij een discussie over een bepaald onderwerp.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Legpuzzelmethode

Wordt gebruikt om een groot vraagstuk te verdelen in kleinere deelvragen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Persconferentie

Simulatie waarbij studenten als journalisten optreden en een persconferentie nabootsen.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Samenwerken Reflecteren + 2
kritisch Kennis uitwisselen

Discussieforum

Een online discussieruimte waarbij studenten reageren op een vraag of onderwerp.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Drie stellingen

Studenten formuleren drie stellingen over de bestudeerde stof in een debat.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Het estafettedebat

Studenten debatteren over een relevant thema of een stelling in een binnen- en buitencirkel.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
kritisch

Het Lagerhuis debat

In dit debatvorm leren studenten argumenteren en kritisch luisteren.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken