Terug naar overzicht
Tool

Peer Review

Beschikbaar voor

Alle faculteiten

Beschikbaar tot
Beschikbaar als

Onderdeel van Brightspace

Laat studenten elkaar feedback geven.

Met Peer Review van FeedbackFruits kunnen studenten elkaars werk beoordelen op basis van vooraf bepaalde criteria en kunnen zij elkaar constructieve feedback geven. Dit kan niet alleen helpen om het werk van de studenten te verbeteren, maar het kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van kritisch denken en analytische vaardigheden. Docenten kunnen het proces beheren en feedback geven waar nodig. Peer Review biedt ook een veilige omgeving voor het delen van werk en feedback, waardoor studenten zich meer betrokken voelen bij het leerproces.

Het aanmaken van een Peer feedback

Peer feedback -> Perspectief van de docent (gebruik/ inzage)

Peerfeedback -> Perspectief van de student

Werkvormen met deze tool

5 werkvormen
Kennis uitwisselen

Ted-Talk in je les!

Een presentatie om een ​​idee, concept of verhaal te delen met een live publiek of online publiek.
  • Kleine groep
  • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie + 1
kritisch

Rollenspel

Rollenspel is een didactische werkvorm die wordt gebruikt om studenten in staat te stellen complexe...
  • Kleine groep
  • Synchroon
Werkvorm bekijken
Vaardigheidsontwikkeling Reflecteren + 3
Kennis uitwisselen practicum Evalueren

Demonstratie door studenten

Bij een demonstratie door studenten kruipen studenten in de rol van docent.
  • Medium groep
  • Synchroon
Werkvorm bekijken
Vaardigheidsontwikkeling Reflecteren + 1
Metacognitie

Video-analyse

Is een werkvorm waarbij studenten videobeelden analyseren voor verbetering in eigen handelen.
  • Kleine groep
  • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Formatief Samenwerken + 3
Reflecteren Metacognitie kritisch

Peerfeedback in groepjes: de carrousel

Een werkvorm waarin studenten in kleine groepen elkaars werk beoordelen en feedback geven.
Werkvorm bekijken