Terug naar overzicht
Werkvorm

Video-analyse

Doel van activiteit
 • Vaardigheidsontwikkeling
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
Aantal studenten
 • Kleine groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Voor de les
 • Na de les
Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 60 minuten

Is een werkvorm waarbij studenten videobeelden analyseren voor verbetering in eigen handelen.

Het is een effectieve manier om studenten bij het onderwijs te betrekken en om te werken aan praktische vaardigheden. Het stelt studenten in staat om hun eigen leerproces te sturen en om inzicht te krijgen in hoe ze hun eigen vaardigheden en technieken kunnen verbeteren. Deze werkvorm is relevant in verschillende vakgebieden, zoals bijvoorbeeld bij het leren van een sport, dans, theater, of bijvoorbeeld tijdens training in communicatie- of gespreksvaardigheden.

Stappenplan

1. Bepaal het onderwerp

Bepaal samen met de student het onderwerp waarop de video-analyse betrekking heeft, bijvoorbeeld specifieke aspecten van de praktijk of vaardigheden die de studenten willen verbeteren. Stel samen met de student de leervraag op die hieruit voortkomt.

2. Selecteer of maak de videos

Kies of maak de video’s die worden geanalyseerd. Laat een student zichzelf filmen terwijl een bepaalde handeling wordt uitgevoerd, of kies hiervoor een bestaande video.

3. Bekijk en analyseer de video's

Laat de student de video’s bekijken en analyseren. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke aspecten van de praktijk die in stap 1 zijn ge├»dentificeerd. Het kan handig zijn om gebruik te maken van een beoordelingsformulier om gestructureerd te werk te gaan. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de student kun je samen de video’s bekijken en analyseren.

4. Stel verbeterpunten op

Stel naar aanleiding van de resultaten van de analyse verbeterpunten op.

5. Herhaal

Voer de handelingen opnieuw uit. Leg dit ook vast in nieuwe video’s voor verdere analyse en verbetering.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Het is belangrijk dat studenten toegang hebben tot de juiste materialen, zoals opnameapparatuur en beoordelingsformulieren.
 • Het is ook belangrijk dat studenten worden aangemoedigd om open en eerlijk te zijn bij het geven en ontvangen van feedback.
 • Het kan ook nuttig zijn om duidelijke instructies te geven over wat er van de studenten wordt verwacht en hoe de analyse moet worden uitgevoerd.

 

Werkt nog beter wanneer er sprake is van:

 • Het vermogen om studenten te betrekken bij praktische ervaringen en hen in staat te stellen hun eigen leerproces te beheersen.
 • Feedback van docenten en medestudenten kan ook bijdragen aan het verbeteren van vaardigheden en technieken.
 • Het is ook belangrijk om te benadrukken dat het proces van video-analyse een continu proces is, waarbij studenten zich voortdurend blijven ontwikkelen en verbeteren.

 

Materialen:

 • Onder meer opnameapparatuur voor video en audio.

Gebruikte tools

3 tools

Interactive Video

Verbeter de effectiviteit en het plezier van leren door kennisclips interactief te maken.
Meer over tool

Peer Review

Laat studenten elkaar feedback geven.
Meer over tool

Microsoft Teams

Zoek de verbinding met Microsoft Teams!
Meer over tool

Dit kan je ook doen

3 werkvormen Zo kan je (ongeveer) hetzelfde resultaat bereiken op een andere manier.
Vaardigheidsontwikkeling Activeren + 2
Kennis uitwisselen practicum

Demonstratie

Is een actieve leermethode door middel van een interactieve presentatie om studenten te betrekken.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie + 1
kritisch

Rollenspel

Rollenspel is een didactische werkvorm die wordt gebruikt om studenten in staat te stellen complexe...
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken
Vaardigheidsontwikkeling Samenwerken

Simulatie

Is een werkvorm voor het nabootsen van een situatie of proces in veilig en gecontroleerde omgeving.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken