Terug naar overzicht
Werkvorm

Demonstratie

Doel van activiteit
 • Vaardigheidsontwikkeling
 • Voorkennis activeren
 • Kennis uitwisselen
 • Beroepsgericht/practicum/werkplaats
Aantal studenten
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • > 60 minuten

Is een actieve leermethode door middel van een interactieve presentatie om studenten te betrekken.

Dit is een didactische werkvorm die veel gebruikt wordt in vakken waarbij visuele of praktische ervaring nodig is om de concepten te begrijpen. In deze werkvorm creƫert de docent een interactieve presentatie waarbij de studenten actief betrokken worden en zelf actief deelnemen aan het leerproces. De nadruk ligt op het ervaren en begrijpen van concepten in plaats van het simpelweg uit het hoofd leren van informatie.

Stappenplan

1. Voorbereiding

De docent bereidt de interactieve presentatie voor en zorgt voor de benodigde materialen en hulpmiddelen.

2. Begin

De presentatie begint met een introductie van het onderwerp en de doelstellingen van de presentatie.

3. Interactie

Vervolgens demonstreert de docent het concept of de vaardigheid, waarbij de studenten actief betrokken worden door bijvoorbeeld vragen te stellen en opdrachten uit te voeren.

4. Terugkoppeling

Na de demonstratie wordt er teruggekoppeld naar de doelstellingen en wordt er besproken wat er geleerd is.

5. Evaluatie

Tot slot worden de bevindingen geƫvalueerd en besproken wat de studenten nog niet begrijpen.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Een interactieve presentatie met de juiste materialen en hulpmiddelen is vereist.
 • Het is belangrijk dat de studenten actief betrokken worden bij de presentatie en dat er ruimte is voor vragen en opdrachten.

 

Werkt nog beter wanneer:

 • De docent de juiste materialen en hulpmiddelen gebruikt.
 • De presentatie goed voorbereid is.
 • Dat de studenten actief betrokken worden en dat er voldoende tijd is voor vragen en opdrachten.
 • De studenten aan het einde van de presentatie begrijpen wat er gedemonstreerd is en wat ze geleerd hebben.

 

Materialen:

Materialen zijn afhankelijk van het onderwerp en de demonstratie die gegeven wordt. Voorbeelden zijn:

 • Experimenten, simulaties, modellen en illustraties.

Gebruikte tools

2 tools

Interactive Video

Verbeter de effectiviteit en het plezier van leren door kennisclips interactief te maken.
Meer over tool

Microsoft Whiteboard

Gebruik een digitaal canvas voor creatieve samenwerking en brainstorming.
Meer over tool