Terug naar overzicht
Werkvorm

Peerfeedback in groepjes: de carrousel

Doel van activiteit
 • Formatief handelen
 • Samenwerken
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
 • Kritisch denken

Een werkvorm waarin studenten in kleine groepen elkaars werk beoordelen en feedback geven.

Peerfeedback in de de carrousel is een didactische werkvorm waarbij studenten in kleine groepjes elkaars werk beoordelen en feedback geven. Het doel is om studenten te leren kritisch te kijken naar elkaars werk, feedback te geven en te ontvangen, en om van elkaar te leren.

 

Stappenplan:

1. Voorbereiding

Leg uit wat peer feedback in groepjes: de carrousel is en waarom het belangrijk is. Stel de criteria vast waaraan het werk moet voldoen en leg uit hoe de feedback gegeven moet worden. Verdeel de studenten in groepjes van 4-5 personen.

2. Werk laten maken

Geef de studenten de opdracht om het werk te maken.

3. Feedback geven

Laat de studenten in hun groepje bij elkaar zitten. Laat hen elkaars werk beoordelen aan de hand van de criteria en feedback geven. Laat hen noteren wat ze goed vinden aan het werk en wat er verbeterd kan worden.

4. Doorwisselen

Geef na een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 10-15 minuten) een signaal om door te wisselen naar het volgende werk. Laat de studenten hun feedback achterlaten op het werk van de volgende student en laat hen ook de feedback van de vorige groep lezen.

5. Feedback ontvangen

Laat de studenten hun feedback ontvangen en bespreken. Stimuleer hen om vragen te stellen en om te vragen om verduidelijking van de feedback.

6. Verbeteren van het werk

Laat de studenten hun werk verbeteren op basis van de feedback die ze hebben ontvangen.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Zorg dat de criteria voor het werk duidelijk zijn en leg uit hoe de feedback gegeven moet worden.
 • Stel groepen samen waarin studenten elkaar aanvullen en stimuleren.
 • Geef feedback op de feedback en stimuleer studenten om verduidelijking te vragen.
 • Zorg dat de feedback constructief is en gericht op verbetering.
 • Zorg dat de studenten de tijd krijgen om hun werk te verbeteren.

 

Middelen om te gebruiken:

 • Rubric of beoordelingsformulier om de criteria voor het werk vast te stellen.
 • Een timer om de tijd in de gaten te houden.
 • Een presentatie of instructievideo om uit te leggen wat peer feedback in groepjes: de carrousel is en hoe het werkt.

Gebruikte tools

1 tools

Peer Review

Laat studenten elkaar feedback geven.
Meer over tool