Terug naar overzicht
Werkvorm

ABCD(ef) Reflectiemodel

Doel van activiteit
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 10 minuten
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een reflectiemodel dat studenten en leraren helpt bij het reflecteren op hun eigen leerproces.

ABCD(ef) is een reflectiemodel dat studenten en leraren helpt bij het reflecteren op hun eigen leerproces en de behaalde resultaten. Het model richt zich op zes stappen, van Analyseren tot Evalueren en Feedback geven. Het ABCD(ef) reflectiemodel is ontworpen om studenten en leraren te helpen hun leerproces te begrijpen en te verbeteren. Het model biedt een gestructureerde aanpak voor het reflecteren op het leerproces en de behaalde resultaten, en kan worden toegepast op zowel individueel als groepsniveau Het helpt bij het identificeren van sterke en zwakke punten en biedt handvatten voor verbetering. Daarnaast stimuleert het model samenwerking en feedback tussen studenten en leraren.

Stappenplan:

1. Analyseren

e eerste stap is het analyseren van de situatie en de context waarin het leren plaatsvond. Wat waren de doelen en verwachtingen? Wat waren de omstandigheden en belemmeringen?

2. Beschrijven

De tweede stap is het beschrijven van de specifieke acties en strategieën die werden gebruikt om het doel te bereiken. Wat waren de gebruikte technieken en methoden? Wat waren de uitdagingen en successen?

3. Concluderen

De derde stap is het concluderen over wat er geleerd is en welke vaardigheden en kennis zijn opgedaan. Wat was het belangrijkste leerpunt? Wat ging er goed en wat kan er worden verbeterd?

4. Discussiëren

In de vierde stap worden de conclusies besproken met anderen, zoals klasgenoten, collega’s of de docent. Dit helpt bij het verkrijgen van verschillende perspectieven en feedback op het eigen leerproces.

5. Evalueren

In de vijfde stap wordt het leerproces geëvalueerd en wordt gekeken naar de behaalde resultaten en hoe deze zijn bereikt. Wat waren de sterke en zwakke punten van het leerproces? Wat kan er worden verbeterd?

6. Feedback geven

De laatste stap is het geven van feedback aan anderen en het opstellen van een actieplan om het leerproces te verbeteren.

Middelen om te gebruiken:

 • Het ABCD(ef) reflectiemodel kan worden toegepast in verschillende leercontexten, zoals individuele of groepsreflectie, formatieve evaluatie of peer feedback.
 • Het kan worden ondersteund door verschillende middelen, zoals schriftelijke of mondelinge verslagen, presentaties of discussies.
 • Brightspace biedt een specifieke tool voor het faciliteren van online discussies, wat het toepassen van dit model op afstand mogelijk maakt.

Gebruikte tools

2 tools

Assignments

Eenvoudig en efficiënt beoordelen met Assignments in Brightspace!
Meer over tool

Peer Review

Laat studenten elkaar feedback geven.
Meer over tool