Terug naar overzicht
Tool

Assignments

Beschikbaar voor

Alle faculteiten

Beschikbaar tot
Beschikbaar als

Onderdeel van Brightspace

Eenvoudig en efficiënt beoordelen met Assignments in Brightspace!

Assignments is een krachtige tool in Brightspace waarmee je als onderwijsontwikkelaar verschillende soorten opdrachten kunt maken en beoordelen. Het biedt je de mogelijkheid om opdrachten te maken voor individuele studenten of voor groepen studenten en om opdrachten op verschillende manieren te beoordelen, zoals op basis van cijfers, feedback of rubrieken.

Om een opdracht aan te maken, begin je met het kiezen van het type opdracht dat je wilt maken, zoals een tekstuele opdracht, een upload-opdracht, een multimedia-opdracht, een enquête of een discussieforum. Vervolgens kun je verschillende instellingen voor de opdracht selecteren, zoals de deadline, de feedbackinstellingen en het aantal punten dat de opdracht waard is. Daarnaast kun je verschillende soorten feedback toevoegen aan de opdracht, zoals tekstuele feedback, audioboodschappen of videofeedback.

Een van de belangrijkste functies van Assignments is de mogelijkheid om rubrieken te gebruiken om opdrachten te beoordelen. Rubrieken stellen je in staat om duidelijke beoordelingscriteria te formuleren voor elke opdracht en om deze criteria vervolgens te gebruiken om studenten objectief en consistent te beoordelen. Rubrieken kunnen bestaan uit verschillende beoordelingscriteria, zoals taalgebruik, structuur, inhoud en bronvermelding, en kunnen verschillende niveaus van prestaties bevatten, variërend van slecht tot uitmuntend.

Een andere handige functie van Assignments is de mogelijkheid om opdrachten te markeren als “anoniem” of “gesloten”, waardoor de identiteit van de student die de opdracht heeft ingediend, wordt verborgen voor de beoordelaar. Dit kan handig zijn bij het beoordelen van opdrachten waarbij de persoonlijke informatie van de student niet relevant is voor de beoordeling.

Als studenten een opdracht hebben ingeleverd, kun je als onderwijsontwikkelaar de opdrachten eenvoudig bekijken en beoordelen via de beoordelingsinterface van Assignments. Je kunt feedback toevoegen, beoordelingen geven en rubrieken gebruiken om de prestaties van studenten te beoordelen.

Tot slot biedt Assignments de mogelijkheid om opdrachten te integreren met andere Brightspace-tools, zoals Gradebook, waarin de beoordelingen van studenten kunnen worden bijgehouden en gerapporteerd. Dit zorgt voor een naadloze en geïntegreerde workflow, waarbij studenten gemakkelijk hun cijfers en feedback kunnen bekijken en onderwijsontwikkelaars de voortgang van studenten gemakkelijk kunnen monitoren en rapporteren.

Werkvormen met deze tool

5 werkvormen
Vaardigheidsontwikkeling Kennis uitwisselen

Opdrachtencircuit

Kan worden gebruikt om vaardigheden te oefenen, zoals samenwerking, creativiteit en zelfstandigheid.
  • Kleine groep
  • Synchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Kennis uitwisselen

Instructie geven

Hier zijn belangrijke principes te vinden voor effectief instructies geven onderbouwd door studies.
  • Kleine groep
  • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie

Reflectiemodel van Gibbs

Dit model moedigt studenten aan om systematisch na te denken over ervaringen.
  • Kleine groep
  • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie

Het UI-model van Korthagen

Dit model maakt onderscheid tussen reflectie methodes en legt daar verbanden tussen.
  • Kleine groep
  • Synchroon
Werkvorm bekijken
Reflecteren Metacognitie

Spiraalmodel van Korthagen

Een systeem waarmee je structureel en systematisch terug kunt kijken op jouw eigen handelen.
  • Kleine groep
  • Synchroon
Werkvorm bekijken