Terug naar overzicht
Werkvorm

Opdrachtencircuit

Doel van activiteit
 • Vaardigheidsontwikkeling
 • Kennis uitwisselen
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
Tijdsduur
 • < 60 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 60 minuten

Kan worden gebruikt om vaardigheden te oefenen, zoals samenwerking, creativiteit en zelfstandigheid.

Bij de didactische werkvorm ‘opdrachtencircuit’ doorlopen studenten verschillende opdrachten op verschillende plekken in de klas of school. Dit kan individueel of in groepjes gebeuren en stimuleert zelfstandigheid en samenwerking.

Stappenplan

1. Voorbereiding

Maak een lijst van opdrachten die de studenten moeten uitvoeren en verdeel ze over verschillende plekken in en om de onderwijsruimte.

2. Instructie

Geef de leerlingen instructies over hoe ze het circuit moeten doorlopen en wat er van ze wordt verwacht bij elke opdracht.

3. Uitvoering

Laat de studenten het circuit doorlopen en de opdrachten uitvoeren. Zorg ervoor dat er voldoende tijd is voor elke opdracht. Loop rond om te assisteren waar nodig.

4. Nabespreking

Bespreek de opdrachten na en evalueer de resultaten met de studenten.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • De opdrachten moeten goed aansluiten bij het niveau en de interesse van de studenten.
 • Zorg voor voldoende tijd voor het doorlopen van het circuit.
 • Zorg voor een duidelijke instructie vooraf, zodat studenten weten wat er van hen wordt verwacht.
 • Zorg voor voldoende ruimte en materiaal op de verschillende plekken waar de opdrachten worden uitgevoerd.

 

Werkt nog beter wanneer de docent:

 • Zorgt voor uitdagende en gevarieerde opdrachten die aansluiten bij de leerdoelen.
 • Samenwerking en zelfstandigheid stimuleert door studenten in groepjes te laten werken en opdrachten te geven waarbij ze moeten overleggen en samenwerken.
 • Zorgt voor een goede balans tussen uitdaging en haalbaarheid van de opdrachten.

 

Materialen:

 • Instructiebladen voor elke opdracht.

Gebruikte tools

1 tools

Assignments

Eenvoudig en efficiƫnt beoordelen met Assignments in Brightspace!
Meer over tool