Terug naar overzicht
Werkvorm

Reflectiemodel van Gibbs

Doel van activiteit
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
 • < 60 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Dit model moedigt studenten aan om systematisch na te denken over ervaringen.

Dit model moedigt studenten aan om systematisch na te denken over de ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens een situatie, gebeurtenis of activiteit. De reflectie hierop kan gestructureerd worden door middel van een fasenmodel in de vorm van een cirkel. De volgende fasen worden achtereenvolgens doorlopen:

De fases:

1. Beschrijving

Deze fase is gericht op het beschrijven van wat er is gereflecteerd. Hierin wordt aangegeven wie er betrokken waren en waarom er gereflecteerd wordt. Alleen relevante informatie wordt verstrekt, waaronder: wanneer en waar het gebeurde, de reden voor aanwezigheid, aanwezige personen en activiteiten.

2. Gevoelens

Deze fase richt zich op het uiten van gevoelens en gedachten. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: hoe voelde je je op dat moment, wat dacht je op dat moment, en hoe beoordeel je het incident nu.

3. Evaluatie

De evaluatie richt zich op het bespreken van hoe de situatie is ervaren. Hierbij worden vragen gesteld zoals: hoe reageerde je op de situatie, wat ging er goed en wat niet.

4. Analyse

In deze fase bespreek je wat in de gebeurtenis heeft bijgedragen of belemmerd.

5. Conclusie

Op basis van de analyse trek je een conclusie over de situatie. Hierbij worden vragen gesteld zoals: wat zou je willen veranderen aan de situatie, en welke vaardigheden moeten verder ontwikkeld worden om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

6. Actieplan

In dit plan bespreek je wat er nu bekend is en wat er moet gebeuren om verbeteringen aan te brengen. De gespreksleider is verantwoordelijk voor het nakomen van deze afspraken.

Geadviseerde tools:

 • Brightspace kan gebruikt worden om het reflectieschema klaar te zetten voor studenten of hen voor de les een situatie te laten beschrijven. Deze kan ingeleverd worden in BS.
 • Feedback Fruits: Peer feedback kan ingezet worden om studenten elkaars reflectie te laten lezen en eventueel van feedback te voorzien.

Meer weten?

Gibbs, G. (1988). Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning MethodsOxford: Oxford Further Education Unit

Gebruikte tools

2 tools

Assignments

Eenvoudig en efficiënt beoordelen met Assignments in Brightspace!
Meer over tool

Peer Review

Laat studenten elkaar feedback geven.
Meer over tool