Terug naar overzicht
Werkvorm

Peerfeedback

Doel van activiteit
 • Formatief handelen
 • Samenwerken
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Na de les
Synchroon
 • Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Peerfeedback is een didactische werkvorm waarbij studenten feedback geven op elkaars werk.

Het doel is om studenten te leren kritisch te kijken naar elkaars werk, feedback te geven en te ontvangen, en om van elkaar te leren.

 

Stappenplan:

1. Voorbereiding

Leg uit wat peerfeedback is en waarom het belangrijk is. Stel de criteria vast waaraan het werk moet voldoen en leg uit hoe de feedback gegeven moet worden.

2. Werk laten maken

Geef de studenten de opdracht om het werk te maken.

3. Feedback geven

Verdeel de studenten in groepen en laat hen elkaars werk bekijken. Geef hen de tijd om de feedback op te schrijven en leg uit hoe ze dit moeten doen. Moedig hen aan om positieve feedback te geven en concrete suggesties voor verbetering te doen.

4. Feedback ontvangen

Laat de studenten hun feedback ontvangen en bespreken. Stimuleer hen om vragen te stellen en om te vragen om verduidelijking van de feedback.

5. Verbeteren van het werk

Laat de studenten hun werk verbeteren op basis van de feedback die ze hebben ontvangen.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Zorg dat de criteria voor het werk duidelijk zijn en leg uit hoe de feedback gegeven moet worden.
 • Stel groepen samen waarin studenten elkaar aanvullen en stimuleren.
 • Geef feedback op de feedback en stimuleer studenten om verduidelijking te vragen.
 • Zorg dat de feedback constructief is en gericht op verbetering.
 • Zorg dat de studenten de tijd krijgen om hun werk te verbeteren.

 

Middelen om te gebruiken:

 • Rubric of beoordelingsformulier om de criteria voor het werk vast te stellen.
 • Een online platform om het werk en de feedback te delen.
 • Een presentatie of instructievideo om uit te leggen wat peerfeedback is en hoe het werkt.

Gebruikte tools

1 tools

Peer Review

Laat studenten elkaar feedback geven.
Meer over tool