Terug naar overzicht
Werkvorm

CRAAP Test

Doel van activiteit
 • Kritisch denken
 • Samenvatten
Aantal studenten
 • Medium groep
Tijdsduur
 • > 60 minuten
Lesfases
 • Voor de les
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 60 minuten

Een werkvorm waarbij studenten kritisch bronnen beoordelen op betrouwbaarheid en relevantie.

Het is een populaire werkvorm om studenten te leren kritisch na te denken over de informatiebronnen die ze gebruiken bij onderzoek en werkstukken.

De CRAAP test bestaat uit vijf onderdelen die studenten langslopen om een informatiebron te beoordelen op betrouwbaarheid en relevantie. Deze onderdelen zijn:

 1. Currency: is de informatie recent genoeg voor het onderwerp?
 2. Relevance: is de informatie relevant voor het onderwerp?
 3. Authority: wie is de auteur of uitgever van de informatie?
 4. Accuracy: is de informatie accuraat en onderbouwd met bronnen?
 5. Purpose: wat is het doel van de informatiebron en is er sprake van mogelijke bias?

Stappenplan

1. De opdracht

Zorg dat je van te voren een (toets)opdracht hebt waar studenten mee aan de slag kunnen gaan en waarvoor het noodzakelijk is dat zij betrouwbare bronnen gebruiken.

2. Verdeel de klas

Verdeel de klas in groepjes van max 5 studenten

3. Laat studenten op zoek gaan

Geef studenten de opdracht om bronnen te verzamelen die relevant zouden kunnen zijn voor de eindopdracht. Laat deze bronnen uploaden via Feedback Fruits en laat studenten middels een Peer review de CRAAP vragen beantwoorden

4. Beantwoord de vragen

Laat de studenten de CRAAP vragen beantwoorden.

Denk bij het beantwoorden van de vragen aan de volgende facetten:

Currency: De actualiteit van de informatie.

 • Wanneer werd de informatie gepubliceerd of gepost?
 • Is de informatie herzien of bijgewerkt?
 • Vereist jouw onderwerp actuele informatie, of zullen oudere bronnen ook werken?
 • Zijn de links functioneel?

 

Relevance: Het belang van de informatie voor jouw behoeften.

 • Heeft de informatie betrekking op jouw onderwerp of beantwoordt het jouw vraag?
 • Wie is het beoogde publiek?
 • Is de informatie op het juiste niveau (dus niet te elementair of te gevorderd voor jouw behoeften)?
 • Heb je gekeken naar verschillende bronnen voordat je besloot deze te gebruiken?
 • Zou je deze bron comfortabel kunnen citeren in jouw onderzoeksdocument?

 

Authority: De bron van de informatie.

 • Wie is de auteur/uitgever/bron/sponsor?
 • Wat zijn de referenties of organisatorische affiliaties van de auteur?
 • Is de auteur gekwalificeerd om over het onderwerp te schrijven?
 • Is er contactinformatie, zoals een uitgever of e-mailadres?
 • Onthult de URL iets over de auteur of bron? Voorbeelden: .com .edu .gov .org .net

 

Accuracy: De betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en juistheid van de inhoud.

 • Waar komt de informatie vandaan?
 • Wordt de informatie ondersteund door bewijs?
 • Is de informatie beoordeeld of gerefereerd?
 • Kun je een deel van de informatie verifiëren in een andere bron of door persoonlijke kennis?
 • Lijkt de taal of toon onbevooroordeeld en vrij van emotie?
 • Zijn er spellings-, grammatica- of typografische fouten?

 

Purpose: De reden waarom de informatie bestaat.

 • Wat is het doel van de informatie? Is het om te informeren, te onderwijzen, te verkopen, te vermaken of te overtuigen?
 • Maken de auteurs/sponsors hun bedoelingen of doel duidelijk?
 • Is de informatie feit, mening of propaganda?
 • Lijkt het standpunt objectief en onpartijdig?
 • Zijn er politieke, ideologische, culturele, religieuze, institutionele of persoonlijke vooroordelen?

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • informatiebronnen die beoordeeld kunnen worden op de genoemde onderdelen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleveren van verschillende bronnen door de docent.

 

Werkt nog beter wanneer:

 • De werkvorm duidelijk wordt uitgelegd en er voldoende tijd wordt ingeruimd voor het doorlopen van de stappen.

 

Materialen:

 • Een checklist die studenten helpt om de stappen van de test systematisch door te lopen.
Direct naar de CRAAP test

Gebruikte tools

1 tools

Peer Review

Laat studenten elkaar feedback geven.
Meer over tool

De volgende stap

1 werkvormen Dit sluit goed aan op deze werkvorm.
Activeren Samenwerken + 3
Reflecteren kritisch Kennis uitwisselen

Actuele bronnen opdracht

Een werkvorm waarbij studenten aan de hand van actuele bronnen het kritisch denken verbeteren.
 • Kleine groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken