Terug naar overzicht
Werkvorm

Actuele bronnen opdracht

Doel van activiteit
 • Voorkennis activeren
 • Samenwerken
 • Reflecteren
 • Kritisch denken
 • Kennis uitwisselen
Aantal studenten
 • Kleine groep
Tijdsduur
 • < 60 minuten
Lesfases
 • Voor de les
 • Tijdens de les
 • Na de les
Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een werkvorm waarbij studenten aan de hand van actuele bronnen het kritisch denken verbeteren.

De actuele bronnen opdracht is een didactische werkvorm waarbij studenten aan de hand van actuele bronnen kennis vergaren en inzichten opdoen over een specifiek onderwerp. Deze werkvorm is bedoeld om studenten kritisch te leren denken en hen te leren hoe ze zelfstandig actuele bronnen kunnen vinden en gebruiken om hun kennis te vergroten.

De opdracht is een werkvorm die de vaardigheden van studenten op het gebied van onderzoek, informatievaardigheden en kritisch denken versterkt. Het geeft studenten de mogelijkheid om actuele informatie over een onderwerp te verzamelen en te gebruiken om hun kennis te vergroten. Deze werkvorm kan worden ingezet bij verschillende vakgebieden en kan aangepast worden aan het niveau van de studenten.

Stappenplan

1. Kies een onderwerp

Zorg dat het onderwerp relevant en actueel is voor de studenten. Ook moeten er voldoende bronnen beschikbaar zijn.

2. Geef de opdracht

Geef de studenten een duidelijke opdracht en een aantal specifieke vragen die ze moeten beantwoorden aan de hand van de bronnen die ze vinden.

3. Bronnen zoeken

Laat de student]en zelfstandig bronnen zoeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van online databanken, nieuwswebsites, tijdschriften of blogs

4. Kritische beoordeling

Laat de studenten de gevonden bronnen kritisch beoordelen op relevantie, betrouwbaarheid en actualiteit.

5. Presentatie

Laat de studenten hun bevindingen presenteren en stimuleer discussie en uitwisseling van inzichten.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Studenten moeten beschikken over de nodige zoekvaardigheden om actuele bronnen te vinden.
 • Er moet voldoende tijd worden gereserveerd om studenten de kans te geven om de juiste informatie te vinden en te verwerken.
 • Het is belangrijk dat studenten begrijpen hoe ze informatie kritisch kunnen beoordelen om te voorkomen dat ze verkeerde informatie gebruiken in hun werk.

 

Werkt nog beter door:

 • Het gebruik van actuele bronnen draagt bij aan de relevantie van de opdracht en de motivatie van de studenten.
 • Het zoeken en evalueren van bronnen leren studenten belangrijke informatievaardigheden die ze kunnen toepassen in hun latere beroep.
 • Het verwerken van de informatie in de opdracht bevordert het begrip en de kennisoverdracht.

 

Middelen om te gebruiken:

 • Een opdracht met een duidelijke taakbeschrijving en criteria voor evaluatie.
 • Online databases en andere informatiebronnen die geschikt zijn voor het onderwerp van de opdracht.
 • Richtlijnen voor het beoordelen van de relevantie en betrouwbaarheid van de gevonden informatie.
 • Feedbackformulieren voor de evaluatie van het werk van studenten.

Gebruikte tools

1 tools

Actuele bronnen opdracht

Een werkvorm waarbij studenten aan de hand van actuele bronnen het kritisch denken verbeteren.
Meer over tool