Terug naar overzicht
Werkvorm

Succesfactoren samenwerkend leren

Doel van activiteit
  • Samenwerken
  • Reflecteren

Hier zijn de belangrijkst factoren te vinden voor studenten succesvol samenwerkend te laten leren.

 

Om studenten effectief te laten samenwerken is het belangrijk om bij het ontwerp van de opdracht en bij de begeleiding ervan rekening te houden met de volgende succesfactoren.

 

Succesfactoren:

1. Positief wederzijdse afhankelijkheid

De studenten ervaren dat ze elkaar wederzijds nodig hebben om de opdracht te vervullen. Die afhankelijkheid kan op verschillende manieren ervaren worden:  

  • Leerdoelafhankelijk (alleen succesvol als iedereen de leerdoelen behaalt) 
  • Bronafhankelijk (iedereen beschikt over andere informatie en bronnen die samen nodig zijn om de opdracht succesvol af te ronden) 
  • Taakafhankelijk (iedereen vervult een eigen complementaire taak) 

2. Individuele aanspreekbaarheid

Ieder lid van de samenwerkingsgroep is aanspreekbaar op de eigen bijdrage én op de gemeenschappelijke uitkomst.  

3. Directe interactie

Alle groepsleden moeten op directe wijze met elkaar kunnen communiceren. Voor beginners in samenwerkend leren moeten de groepen niet te groot zijn, voor meer gevorderden een groep van 3 of 4. Groepen groter dan 5 zijn af te raden omdat directe interactie dan niet meer gegarandeerd is.  

4. Sociale vaardigheden

De complexiteit van de samenwerkingsopdracht moet aansluiten bij de interpersoonlijke vaardigheden (luisteren, feedback geven, de ander laten uitspreken, doorvragen-samenvatten, elkaar kunnen aanmoedigen, het oneens durven zijn met een ander, hulp durven vragen en geven, enz.) waarover de studenten beschikken.  

5. Groepsproces

Samenwerkend leren wordt effectiever als groepsleden regelmatig hun functioneren bespreken en suggesties ter verbetering doen. Zo krijgen studenten inzicht in wat hun eigen bijdrage aan het groepsproces is of is geweest waardoor het samenwerken goed of minder goed gaat. 

Meer weten?

Bron: Ast, M. van, Loor, O. de, Spijkerboer, L., Ebbens, S. en Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. De docent als regisseur. Groningen: Noordhoff 

Gebruikte tools

1 tools

Succesfactoren samenwerkend leren

Hier zijn de belangrijkst factoren te vinden voor studenten succesvol samenwerkend te laten leren.  
Meer over tool