Terug naar overzicht
Werkvorm

Klassikale feedback

Doel van activiteit
 • Formatief handelen
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
 • Kennis uitwisselen
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 10 minuten
 • < 30 minuten
 • < 60 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Hierbij geeft de docent feedback op de individuele student, maar bespreekt het in de groep.

Dit geeft niet alleen de student feedback, maar biedt ook de rest van de klas de mogelijkheid om te leren van de feedback die de docent geeft.

 

Stappenplan

1. Opdrachten

Laat studenten werk inleveren, bijvoorbeeld een opdracht of een essay.

2. Selecteer een aantal opdrachten

Selecteer een aantal voorbeelden van werk dat representatief is voor het niveau van de klas en waarop constructieve feedback kan worden gegeven.

3. Bespreken

Bespreek het werk in de klas, waarbij de docent feedback geeft op de sterke punten en verbeterpunten van het werk. Stimuleer klasgenoten om ook feedback te geven op het werk van de student.

4. Laat de student reageren

Geef de student de gelegenheid om te reageren op de feedback van de docent en klasgenoten.

5. Herhalen

Herhaal deze cyclus voor elk werkstuk dat besproken moet worden.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Selecteer werk dat representatief is voor het niveau van de klas en waarop constructieve feedback kan worden gegeven.
 • Geef zowel positieve feedback als suggesties voor verbetering.
 • Stimuleer klasgenoten om ook feedback te geven en betrek de student actief bij de discussie.
 • Zorg ervoor dat de feedback constructief en respectvol is, zowel van de docent als van de klasgenoten.
 • Bied de student de gelegenheid om te reageren op de feedback en vraag hem of haar om eventuele vervolgstappen te beschrijven.

 

Middelen om te gebruiken:

 • Het werk van de studenten dat besproken moet worden.
 • Een beoordelingscriteria of rubric om feedback te geven.
 • Papieren of digitale antwoordformulieren voor de studenten om feedback te geven.
 • Een gestructureerde aanpak om de feedback te verzamelen en te bespreken

Gebruikte tools

1 tools

Klassikale feedback

Hierbij geeft de docent feedback op de individuele student, maar bespreekt het in de groep.
Meer over tool