Terug naar overzicht
Werkvorm

Eenvoudige experts

Doel van activiteit
 • Samenwerken
 • Kennis uitwisselen
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 10 minuten
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Maak studenten in kleine groepen expert op een onderwerp en ontwikkel het oplossend vermogen.

‘Eenvoudige experts’ is een didactische werkvorm waarbij studenten in kleine groepen werken en elk een specifiek onderdeel van een groter probleem bestuderen en zichzelf tot expert maken. Vervolgens delen ze hun kennis met de groep en werken samen aan het oplossen van het probleem.

Het is een werkvorm die studenten betrekt bij hun eigen leerproces. In plaats van alleen maar te luisteren naar de docent, nemen de studenten het heft in eigen handen en worden ze actief betrokken bij het oplossen van een probleem. Het belangrijkste doel is om de studenten te helpen kritisch te denken, communiceren en samenwerken om complexe problemen op te lossen.

 

Stappenplan

1. Lesstof opsplitsen

Kies lesstof die goed is op te splitsen in logische delen. Geef de studenten een centrale vraagstelling waarbij alle lesstof nodig is om de vraag te beantwoorden. Splits de lesstof op in drie of vier logische delen 

2. Verdelen

Verdeel het materiaal over de studenten of groepen studenten. Elke student of groep studenten heeft een deel van de lesstof en bestudeert zijn/haar deel. De docent kan vragen toevoegen om te ondersteunen.  

3. Verdiepen

De studenten krijgen een beperkte tijd (bijvoorbeeld 30 minuten) om zich te verdiepen in het onderwerp en hun expertise te ontwikkelen. Tijdens deze periode kunnen ze informatie zoeken, notities maken en vragen bedenken.

4. Uitwisselen en antwoord formuleren

Elke student of groep studenten presenteert het bestudeerde deel aan de anderen en samen beantwoorden ze de centrale vraag.  

5. Nabespreking

De docent checkt of alle studenten of alle leden van de groepen begrip hebben van al het materiaal. In de grote groep kunnen de veelvoorkomende successen, moeilijkheden en misvattingen worden besproken. 

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • De onderwerpen moeten zodanig gekozen worden dat elke groep de mogelijkheid heeft om hun expertise te ontwikkelen.
 • Er moet voldoende tijd worden gegeven om het onderzoek te doen en de presentaties voor te bereiden.
 • De docent moet beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen
 • De werkvorm vereist een actieve betrokkenheid van de studenten.

 

Werkt nog beter wanneer:

 • Studenten dieper op een specifiek onderwerp kunnen ingaan en dit vervolgens delen met hun klasgenoten.
 • De studenten als ‘expert’ te laten optreden, hierdoor wordt hun zelfvertrouwen en motivatie vergroot.
 • De feedback en discussie tussen de studenten zorgen voor een actief leerproces.

 

Materialen:

 • Lijst van mogelijke bronnen die studenten kunnen raadplegen.

Gebruikte tools

2 tools

Microsoft Teams

Zoek de verbinding met Microsoft Teams!
Meer over tool

Microsoft Whiteboard

Gebruik een digitaal canvas voor creatieve samenwerking en brainstorming.
Meer over tool

Dit kan je ook doen

1 werkvormen Zo kan je (ongeveer) hetzelfde resultaat bereiken op een andere manier.
Vaardigheidsontwikkeling Samenwerken

Simulatie

Is een werkvorm voor het nabootsen van een situatie of proces in veilig en gecontroleerde omgeving.
 • Kleine groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken