Terug naar overzicht
Werkvorm

Autobiografische schetsen

Doel van activiteit
 • (Sociale) binding
Aantal studenten
 • Kleine groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een werkvorm om de binding in de klas en begrip over elkaars achtergrond te verbeteren.

Autobiografisch schetsen is een schrijf- of tekenoefening waarbij iemand zijn of haar eigen leven of ervaringen op een beknopte en vaak informele manier beschrijft. De focus ligt op het vastleggen van persoonlijke herinneringen, gedachten en emoties. Bij het autobiografisch schetsen wordt meestal gebruik gemaakt van korte, fragmentarische notities of tekeningen die een glimp geven van belangrijke momenten, gebeurtenissen of personen uit iemands leven. Het is vaak een spontane en intuïtieve manier van schrijven of tekenen, zonder dat er veel aandacht wordt besteed aan structuur of uitgebreide uitwerking.

Bij deze werkvorm vereist een veilige leeromgeving en het vertrouwen van de studenten om hun persoonlijke verhalen te delen. Het is belangrijk om de privacy van studenten te respecteren en te benadrukken dat dit een optionele opdracht is.

Stappenplan

1. Introductie

Introduceer de werkvorm en leg uit wat het doel is.

2. Opdracht

Geef studenten de opdracht om een autobiografische schets te maken van hun leven tot nu toe, met aandacht voor belangrijke gebeurtenissen, personen en keerpunten.

3. Uitwerken

Geef studenten de tijd om hun schets te maken en moedig hen aan om na te denken over de betekenis van hun ervaringen.

4. Delen

Vraag studenten om hun schets te delen met een kleinere groep of met de hele klas, afhankelijk van de grootte van de groep.

5. Vragen stellen

Stel vragen om de reflectie te bevorderen en de bespreking te stimuleren, bijvoorbeeld: Wat was het meest uitdagende moment in je leven tot nu toe? Welke persoon heeft de grootste invloed gehad op wie je nu bent?

6. Rond af

Bedank iedereen voor hun bijdragen en benadruk het belang van respect en vertrouwen tijdens de uitwisseling van verhalen.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Bouw een gemeenschappelijke basis tussen studenten.
 • Stimuleer begrip en empathie voor elkaar.
 • Stimuleer respect en vertrouwen.
 • Bevorder het kritisch denken en reflecterend vermogen van de student.

 

Middelen om te gebruiken:

 • Presentatie of hand-out met instructies.
 • Voorbeelden van autobiografische schetsen.

Gebruikte tools

1 tools

Padlet

Werk samen, deel ideeën en organiseer je gedachten met Padlet!
Meer over tool