Terug naar overzicht
Werkvorm

Aanvulschema

Doel van activiteit
 • Metacognitie bevorderen
 • Samenvatten
Aantal studenten
 • Kleine groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Voor de les
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een actieve werkvorm die helpt bij structureren en ordenen van informatie.

Bij de aanvulschema werkvorm krijgen leerlingen een gedeeltelijk ingevuld schema van de docent waarin belangrijke concepten ontbreken. De leerlingen vullen deze ontbrekende delen zelf in aan de hand van de lesstof en hun eigen kennis en inzichten. Hierbij worden ze gestimuleerd om kritisch na te denken en verbanden te leggen.

Stappenplan

1. Schema maken

Maak een gedeeltelijk ingevuld schema met ontbrekende elementen die relevant zijn voor het onderwerp van de les.

2. Laten invullen

Verdeel de studenten in groepen en laat elke groep een set van ontbrekende elementen invullen.

3. Antwoorden laten presenteren

Laat de groepen hun antwoorden presenteren en bespreek deze als klas. Stimuleer studenten om verbanden te leggen tussen de verschillende concepten en om hun begrip te verdiepen.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Het is belangrijk dat de studenten beschikken over voldoende kennis om het schema in te kunnen vullen.
 • Het schema moet goed aansluiten bij de lesstof en de leerdoelen van de les.
 • Het is belangrijk dat de studenten actief betrokken worden bij het invullen van het schema.

 

Werkt nog beter wanneer:

 • Je zorgt voor een duidelijke structuur van het schema, met ontbrekende elementen die relevant zijn voor het onderwerp van de les.
 • Je zorgt voor een goede verdeling van de studenten in groepen, zodat iedereen actief kan deelnemen.
 • Je studenten aan moedigt om hun antwoorden te onderbouwen en te verbinden met de voorkennis die ze hebben.
 • Je zorgt voor een interactieve discussie, waarbij studenten worden uitgedaagd om verbanden te leggen tussen verschillende concepten.

 

Materialen:

 • Een whiteboard of beamer om het gedeeltelijk ingevulde schema te tonen.
 • Werkbladen met ontbrekende elementen om in te vullen.
 • Een timer om de tijd bij te houden voor elke fase van de werkvorm.
 • Een lijst met vragen om de discussie te stimuleren.

Gebruikte tools

3 tools

Padlet

Werk samen, deel idee├źn en organiseer je gedachten met Padlet!
Meer over tool

Miro

Visualiseer, organiseer en collaboreer met Miro, het digitale whiteboard voor ieder soort les!
Meer over tool

Microsoft Whiteboard

Gebruik een digitaal canvas voor creatieve samenwerking en brainstorming.
Meer over tool