Terug naar overzicht
Werkvorm

Twijfels bij praktijk

Doel van activiteit
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
 • < 60 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Laat studenten een leerdoel opstellen vanuit een praktijkgericht voorbeeld.

Door studenten na te laten denken over de mate waarin zij competent zijn in een praktijkvoorbeeld kunnen zij van daaruit een leerdoel opstellen.

Stappenplan

1. Vind een voorbeeld

Zorg voor een pakkend praktijkvoorbeeld, vraag alle studenten bijvoorbeeld van tevoren een praktijksituatie te beschrijven waarin zij een rol hadden

2. Leg uit

Leg de casus voor aan de klas

3. Reflecteer

Laat studenten middels een poll antwoord geven op de mate waarin zij zich competent voelen in deze casus

4. Maak gebruik van een rubric

Om dit concreet te maken kan gekozen worden voor het gebruik van een (onderliggende) rubric zodat studenten iets meer handvatten hebben om zichzelf in te schatten

5. Plenaire

Vraag enkele studenten klassikaal om hun antwoord toe te lichten en haal als docent de belangrijkste punten hieruit naar voren

6. Ga in gesprek

Eventueel kunnen studenten eerst in groepjes gezet worden om hun antwoorden te bespreken.

7. Leerdoel formuleren

Laat studenten op basis van hun inschatting een leerdoel of voornemen formuleren

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Er moet een veilige sfeer zijn in de klas waarin studenten zich vrij voelen om hun eigen handelen ter discussie te stellen
 • De casus moet voldoende uitnodigen
 • De poll moet goed ingericht zijn, er kan gekozen worden voor bijvoorbeeld een 10puntsschaal waarin 1 onbekwaam is en 10 zeer bekwaam.

 

Geadviseerde tools:

 • Wooclap leent zich hier zeer goed voor.

Gebruikte tools

1 tools

Wooclap

Activeer je publiek met Wooclap – Interactieve presentaties, real-time feedback.
Meer over tool