Terug naar overzicht
Werkvorm

Activerende podcast

Doel van activiteit
 • Voorkennis activeren
 • Kennis uitwisselen
Aantal studenten
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • > 60 minuten

Een interactieve audio-ervaring die studenten betrekt, informeert en inspireert.

De didactische werkvorm ‘de activerende podcast’ is een vorm van gepersonaliseerd leren waarbij studenten via een podcast luisteren naar inhoudelijke informatie en vervolgens actief aan de slag gaan met de leerstof. Het doel is om studenten te motiveren en kennisoverdracht te stimuleren.

Dit is een relatief nieuwe werkvorm, waarbij het gepersonaliseerd leren centraal staat. De student luistert naar een podcast en gaat vervolgens zelf actief aan de slag met de leerstof. De activerende podcast biedt de mogelijkheid om studenten op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met nieuwe onderwerpen en kan dienen als een uitdagende manier om de student te motiveren.

Wil je meer weten hoe je een podcast maakt die geschikt is om in je onderwijs te gebruiken, volg dan deze e-learning van de faculteit Maatschappij en Recht: Podcast maken voor Beginners

Stappenplan

1. Kies een onderwerp

Kies een onderwerp dat relevant is voor de studenten en aansluit bij de leerdoelen.

2. Maak

Maak een podcast waarin de basisinformatie van het onderwerp wordt uitgelegd en de studenten geprikkeld worden om verder te leren.

4. Aanvullende informatie

Bied aanvullende informatie aan, zoals een leeslijst, een video of een quiz om de studenten verder te laten verdiepen.

5. Stel vragen

Stel vragen aan de studenten om hun kennis te toetsen en stimuleer discussie en samenwerking tussen studenten.

6. Geef feedback

Geef feedback op de antwoorden van de studenten.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Het is van belang dat de podcast van goede kwaliteit is en de informatie helder en duidelijk wordt overgebracht.
 • Het is belangrijk dat de studenten toegang hebben tot de podcast en de aanvullende materialen.
 • Het is ook van belang dat de vragen die gesteld worden goed aansluiten bij de leerdoelen en dat er voldoende tijd wordt ingeruimd voor discussie en samenwerking tussen de studenten.

 

Werkt nog beter wanneer:

 • Het onderwerp relevant en interessant is voor de studenten.

 

Materialen:

 • Computer of smartphone voor het beluisteren van de podcast.
 • Eventuele aanvullende materialen zoals een leeslijst en een computer of tablet voor het beantwoorden van de vragen.

Gebruikte tools

3 tools

Interactive Audio

Interactieve audio. Voor beter luisterende studenten!
Meer over tool

Padlet

Werk samen, deel ideeën en organiseer je gedachten met Padlet!
Meer over tool

Wooclap

Activeer je publiek met Wooclap – Interactieve presentaties, real-time feedback.
Meer over tool

Dit kan je ook doen

1 werkvormen Zo kan je (ongeveer) hetzelfde resultaat bereiken op een andere manier.
Activeren Kennis uitwisselen

De activerende kennisclip

Werkvorm waarbij korte video’s worden gebruikt om studenten te stimuleren en activeren.
 • Grote groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken