Terug naar overzicht
Werkvorm

Kwaliteitsbesef

Doel van activiteit
 • Formatief handelen
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Kleine groep
Lesfases
 • Voor de les
 • Tijdens de les
 • Na de les
Synchroon
 • Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een werkvorm voor studenten om kritisch het zelfgemaakte werk te controleren en te verbeteren.

Kwaliteitsbesef is een didactische werkvorm waarbij studenten leren om kritisch naar hun eigen werk te kijken en zich bewust te worden van de kwaliteit ervan. Het doel is om studenten te stimuleren om hun eigen werk te verbeteren en te streven naar een hogere kwaliteit.

 

Stappenplan

1. Voorbereiding

Leg uit wat kwaliteitsbesef is en waarom het belangrijk is. Bespreek met de studenten de criteria waaraan het werk moet voldoen om als ‘goed’ te worden beoordeeld.

2. Werk laten uitvoeren

Laat de studenten individueel of in groepen aan de slag gaan om een opdracht uit te voeren.

3. Beoordeling

Laat de studenten hun eigen werk beoordelen aan de hand van de criteria die zijn vastgesteld. Bespreek de resultaten en laat de studenten aangeven waar ze denken dat de kwaliteit van hun werk beter kan.

4. Verbetering

Laat de studenten hun werk verbeteren en laat hen nogmaals beoordelen of hun werk aan de criteria voldoet.

5. Reflectie

Laat de studenten reflecteren op het proces van beoordelen en verbeteren van hun eigen werk en wat ze geleerd hebben over kwaliteit.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Zorg dat de criteria voor het werk duidelijk zijn en leg uit hoe studenten hun werk kunnen beoordelen aan de hand van deze criteria.
 • Zorg voor een veilige en ondersteunende omgeving waarin studenten openlijk kunnen spreken over de kwaliteit van hun werk en hoe het verbeterd kan worden.
 • Geef studenten de tijd om hun werk te verbeteren en stimuleer hen om te experimenteren met verschillende manieren om de kwaliteit te verhogen.
 • Zorg dat studenten voldoende reflecteren op het proces van beoordelen en verbeteren van hun eigen werk.
  Middelen om te gebruiken:

 

Werkt nog beter met:

 • Rubric of beoordelingsformulier om de criteria voor het werk vast te stellen.
 • Voorbeelden van goed en minder goed werk om studenten te helpen bij het beoordelen van hun eigen werk.
 • Feedback van docenten en medestudenten om studenten te ondersteunen bij het beoordelen en verbeteren van hun werk.
 • Reflectieopdrachten om studenten te helpen bij het reflecteren op het proces van beoordelen en verbeteren van hun eigen werk.

Gebruikte tools

3 tools

Interactive Document

Activeer je studenten om documenten écht te lezen en te begrijpen!
Meer over tool

Comprehension

Verhoog met Comprehension het begrip en de betrokkenheid van studenten bij complex lesmateriaal zoal...
Meer over tool

Padlet

Werk samen, deel ideeën en organiseer je gedachten met Padlet!
Meer over tool