Terug naar overzicht
Werkvorm

Peerfeedbck met paarsgewijze vergelijking

Doel van activiteit
 • Formatief handelen
 • Samenwerken
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Kleine groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Na de les
Synchroon
 • Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een werkvorm waarin studenten in tweetallen elkaars werk beoordelen en feedback geven.

Peer feedback met paarsgewijze vergelijking is een didactische werkvorm waarbij studenten elkaars werk beoordelen door het werk van twee studenten met elkaar te vergelijken. Het doel is om studenten te leren kritisch te kijken naar elkaars werk, feedback te geven en te ontvangen, en om van elkaar te leren.

 

 

Stappenplan:

1. Voorbereiding

Leg uit wat peer feedback met paarsgewijze vergelijking is en waarom het belangrijk is. Stel de criteria vast waaraan het werk moet voldoen en leg uit hoe de feedback gegeven moet worden. Selecteer twee werken die met elkaar vergeleken zullen worden.

2. Vergelijken

Verdeel de studenten in groepen en geef elke groep twee werken om te vergelijken. Laat de studenten de werken zorgvuldig bekijken en beoordelen aan de hand van de criteria. Laat hen noteren welk werk zij beter vinden en waarom.

3. Feedback geven

Laat de studenten hun feedback geven op basis van de vergelijking. Stimuleer hen om positieve feedback te geven en concrete suggesties voor verbetering te doen.

4. Feedback ontvangen

Laat de studenten hun feedback ontvangen en bespreken. Stimuleer hen om vragen te stellen en om te vragen om verduidelijking van de feedback.

5. Verbeteren van werk

Laat de studenten hun werk verbeteren op basis van de feedback die ze hebben ontvangen.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Zorg dat de criteria voor het werk duidelijk zijn en leg uit hoe de feedback gegeven moet worden.
 • Stel groepen samen waarin studenten elkaar aanvullen en stimuleren.
 • Geef feedback op de feedback en stimuleer studenten om verduidelijking te vragen.
 • Zorg dat de feedback constructief is en gericht op verbetering.
 • Zorg dat de studenten de tijd krijgen om hun werk te verbeteren.

 

Middelen om te gebruiken:

 • Rubric of beoordelingsformulier om de criteria voor het werk vast te stellen.
 • Twee werken om te vergelijken per groep.
 • Een online platform om het werk en de feedback te delen.
 • Een presentatie of instructievideo om uit te leggen wat peer feedback met paarsgewijze vergelijking is en hoe het werkt.

Gebruikte tools

1 tools

Peer Review

Laat studenten elkaar feedback geven.
Meer over tool