Terug naar overzicht
Werkvorm

Diagnostische vragen

Doel van activiteit
 • Metacognitie bevorderen
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Voor de les
 • Tijdens de les
 • Na de les
Synchroon
 • Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 60 minuten
 Een formatief assessment waarbij de docent inzicht krijgt in de voorkennis van studenten.

Door deze werkvorm toe te passen, kunnen docenten zien waar de zwakke plekken in het begrip van de lesstof zitten, en kunnen ze gerichte feedback geven om de studenten te helpen deze te overwinnen.

Stappenplan

1. Bepaal het doel

Bepaal het doel van de diagnostische vragen: wat wil je precies te weten komen van de studenten?

2. Vragen opstellen

Maak een lijst van vragen die je wilt stellen en zorg ervoor dat ze open vragen zijn, zodat studenten meer dan een kort antwoord kunnen geven.

3. Stel de vragen

Stel de vragen aan de studenten.

4. Analyseer de antwoorden

Luister naar de antwoorden en probeer te bepalen wat de studenten al weten en waar hun hiaten liggen.

5. Pas het onderwijs aan

Gebruik de informatie om de rest van het lesmateriaal aan te passen en verder in te gaan op gebieden waar studenten hulp nodig hebben.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Docenten moeten de tijd nemen om de vragen zorgvuldig te formuleren, zodat ze open en niet-sturend zijn.
 • Studenten moeten het vertrouwen hebben om hun antwoorden te delen, zonder bang te zijn voor veroordeling of afkeuring.
 • Docenten moeten bereid zijn om de informatie te gebruiken om hun lesplan aan te passen en de hiaten in de kennis van de studenten aan te pakken.

 

Werkt nog beter wanneer:

 • Je vragen formuleert die gericht zijn op de belangrijkste concepten en principes van het onderwerp.
 • Je ervoor zorgt dat de vragen uitdagend zijn, maar niet te moeilijk of te makkelijk.
 • Je de studenten voldoende tijd geeft om de vragen te beantwoorden.
 • Je de antwoorden zorgvuldig analyseert om inzicht te krijgen in de voorkennis en eventuele misconcepties van de studenten.
 • Je  duidelijke en constructieve feedback aan de studenten geeft en bied uitleg over de juiste concepten en principes.
 • Je de les aanpast op basis van de resultaten van de diagnostische vragen om eventuele hiaten in het begrip van de studenten aan te pakken.

 

Materialen:

 • Een lijst met diagnostische vragen die gericht zijn op de belangrijkste concepten en principes van het onderwerp.
 • Papieren of digitale antwoordformulieren voor de studenten om hun antwoorden in te vullen.
 • Een beoordelingscriteria of rubric om de antwoorden te analyseren en feedback te geven.

Gebruikte tools

4 tools

Wooclap

Activeer je publiek met Wooclap – Interactieve presentaties, real-time feedback.
Meer over tool

Padlet

Werk samen, deel ideeën en organiseer je gedachten met Padlet!
Meer over tool

Comprehension

Verhoog met Comprehension het begrip en de betrokkenheid van studenten bij complex lesmateriaal zoal...
Meer over tool

Quizzes

Meet en verbeter studentenprestaties met Quizzes in Brightspace!
Meer over tool