Terug naar overzicht
Werkvorm

Caleidoscoop

Doel van activiteit
 • Samenwerken
 • Reflecteren
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Medium groep
Tijdsduur
 • < 60 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een werkvorm voor het ontwikkelen van het oplossend vermogen door middel van creatief denken.

Caleidoscoop is een didactische werkvorm waarbij studenten samenwerken in kleine groepen om een bepaald onderwerp of vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te analyseren. Het doel is om tot nieuwe inzichten te komen en creatieve oplossingen te bedenken.

Dit is een interactieve werkvorm die geschikt is voor verschillende vakgebieden en onderwerpen. Het stimuleert kritisch denken, creativiteit en samenwerking tussen studenten. Door de verschillende perspectieven en ideeën van de groepsleden te combineren, ontstaat er vaak een breed scala aan nieuwe inzichten en oplossingen voor een bepaald vraagstuk.

Stappenplan

1. Introductie van het onderwerp of vraagstuk

De docent introduceert het onderwerp en formuleert een vraagstuk waar de studenten zich op moeten richten.

2. Vormen van kleine groepen

De studenten worden verdeeld in kleine groepen van 4-6 personen.

3. Toewijzen van verschillende perspectieven

Elke groep krijgt een perspectief toegewezen dat relevant is voor het onderwerp of vraagstuk. Bijvoorbeeld: politiek, economie, technologie, milieu, sociaal-cultureel, historisch, etc.

4. Analyse van het perspectief

Elke groep onderzoekt het onderwerp vanuit hun toegewezen perspectief en presenteert hun bevindingen aan de andere groepen.

5. Synthese van de bevindingen

De groepen komen samen en bespreken de bevindingen en ideeën die zijn opgedaan vanuit de verschillende perspectieven. De docent kan hierbij een rol spelen om de discussie te begeleiden en de studenten te stimuleren tot creatief denken en oplossingen.

6. Presentatie van de oplossingen

Elke groep presenteert de oplossingen die ze hebben bedacht aan de andere groepen en de docent.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • De studenten moeten bereid zijn om samen te werken en open te staan voor andere perspectieven en ideeën.
 • De docent moet het onderwerp of vraagstuk duidelijk introduceren en de studenten begeleiden bij het proces.
 • De groepsgrootte moet niet te groot zijn om effectieve samenwerking te stimuleren.
 • De toegewezen perspectieven moeten relevant zijn voor het onderwerp of vraagstuk.

 

Werkt nog beter met:

 • Een duidelijke introductie van het onderwerp of vraagstuk.
 • Een goede begeleiding van het proces door de docent.
 • Actieve participatie en samenwerking van de studenten.
 • Relevantie van de toegewezen perspectieven.
 • Stimulering van creatief denken en oplossingen.

 

Middelen om te gebruiken:

 • Een heldere opdrachtformulering en toewijzing van perspectieven.
 • Een presentatiemiddel voor de studenten, bijvoorbeeld een digitaal presentatieprogramma of posterpresentatie.
 • Mogelijkheid voor groepswerk, bijvoorbeeld online samenwerkingstools of fysieke samenwerkingsruimtes

Gebruikte tools

3 tools

Microsoft Whiteboard

Gebruik een digitaal canvas voor creatieve samenwerking en brainstorming.
Meer over tool

Microsoft Teams

Zoek de verbinding met Microsoft Teams!
Meer over tool

MindMeister

Werk samen aan een creatieve en overzichtelijke leeromgeving met MindMeister!
Meer over tool