Terug naar overzicht
Werkvorm

Uitgewerkte voorbeelden

Doel van activiteit
 • Formatief handelen
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Kleine groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Voor de les
 • Tijdens de les
 • Na de les
Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een werkvorm om het toepassen van oplossingen en het begrijpen van complexe problemen te verbeteren

Uitgewerkte voorbeelden is een didactische werkvorm waarbij studenten leren door het bestuderen van voorbeelden die zijn uitgewerkt en geanalyseerd. Het doel is om studenten te helpen begrijpen hoe complexe problemen kunnen worden opgelost en om hen te laten zien hoe ze deze oplossingen in hun eigen werk kunnen toepassen.

 

 

Stappenplan

1. Introductie

Leg uit wat uitgewerkte voorbeelden zijn en waarom ze belangrijk zijn voor het leerproces. Geef studenten een overzicht van het probleem dat zal worden bestudeerd en de oplossing die is gevonden.

2. Analyse

3. Praktische toepassing

Laat studenten vergelijkbare problemen oplossen met behulp van de technieken en strategieën die ze hebben geleerd van de uitgewerkte voorbeelden.

4. Feedback

Bespreek de oplossingen die de studenten hebben bedacht en geef feedback op de gebruikte strategieën en technieken.

5. Reflectie

Laat studenten reflecteren op het leerproces en op wat ze hebben geleerd van de uitgewerkte voorbeelden.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Zorg dat de uitgewerkte voorbeelden relevant zijn voor het vakgebied of de studierichting van de studenten.
 • Zorg dat de voorbeelden duidelijk en begrijpelijk zijn voor de studenten.
 • Stimuleer studenten om kritisch na te denken over de oplossingen en technieken die zijn gebruikt in de uitgewerkte voorbeelden en om deze op hun eigen werk toe te passen.
 • Geef voldoende feedback op de oplossingen van de studenten en op de gebruikte technieken en strategieën.
 • Zorg voor voldoende reflectieopdrachten om studenten te helpen bij het reflecteren op het leerproces.
  Middelen om te gebruiken:

 

Werkt nog beter met:

 • Uitgewerkte voorbeelden die relevant zijn voor het vakgebied of de studierichting van de studenten.
 • Feedbackformulieren om feedback te geven op de oplossingen van de studenten en de gebruikte technieken en strategieën.
 • Reflectieopdrachten om studenten te helpen bij het reflecteren op het leerproces.

 

 

Gebruikte tools

1 tools

Wooclap

Activeer je publiek met Wooclap – Interactieve presentaties, real-time feedback.
Meer over tool