Terug naar overzicht
Werkvorm

STARRT methode

Doel van activiteit
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
Aantal studenten
 • Kleine groep
 • Medium groep
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 10 minuten
 • < 30 minuten
 • < 60 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een methode om studenten te laten reflecteren op hun handelen in een specifieke situatie.

De STARRT methode kan in verschillende lessituaties gebruikt worden:

 • Als individuele opdracht
 • In een kleine groep middels intervisie of supervisie
 • Klassikaal

Er kan gekozen worden voor een schriftelijke beschrijving van de situatie of er kan gewerkt worden met video. Studenten doorlopen beschrijven de volgende stappen (hulpvragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn opgenomen in het schema hieronder):

S: Situatie. Kies een situatie die betekenisvol voor jou is geweest, het kan iets zijn dat heel goed gegaan is of waarvan je wilde dat deze anders was.

T: Taak. Beschrijf welke taak je aanvankelijk had in deze situatie, beschrijf ook welke rol je had.

A: Aanpak. Beschrijf hoe je de situatie hebt aangepakt en welke actie je ondernomen hebt.

R: Resultaat. Beschrijf het resultaat van jouw acties, wat was jou reactie hierop en hoe reageerde anderen die in de situatie een rol speelden?

R: Reflectie. Reflecteer op de situatie; hoe vond je dat je het hebt gedaan? Was je tevreden met de resultaten? Wat heb je geleerd? Wat zou je eventueel anders doen? Zou je wat je geleerd hebt ook toe kunnen passen in andere situaties.

T: Transfer: Hoe zou je het geleerde toe kunnen passen in een andere situatie?

(of tegendeel in sommige versies: kan je een voorbeeld geven van een vergelijkbare situatie waarin het beter of minder goed ging? Hoe kwam dat? Waar zat dat in?)

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Studenten moet een veilig klimaat geboden waarin zij zich vrij genoeg voelen om zich deels kwetsbaar op te stellen en daadwerkelijk te kijken naar hun eigen handelen.
 • Reflectie moet geen ‘kunstje’ worden maar gaan over een authentieke (beroeps-)situatie.
 • Studenten moeten goed meegenomen worden in het nut van reflectie en wat hen kan opbrengen.

 

Geadviseerde tools:

 • Brightspace kan gebruikt worden om het reflectieschema klaar te zetten voor studenten of hen voor de les een situatie te laten beschrijven. Deze kan ingeleverd worden in BS Assignment.
 • FeedbackFruits Peer Feedback: Peer feedback kan ingezet worden om studenten elkaars reflectie te laten lezen (of bekijken door een video in te leveren) en eventueel van feedback te voorzien.
 • FeedbackFruits Group Member Evaluation: Group Member Evaluation laat studenten feedback geven op het (eigen) proces. Er wordt in deze tool geen feedback gegeven op video’s of documenten.
 • Microsoft Forms kan ingezet worden om formulieren te maken die studenten zelf ook kunnen invullen. Geef studenten een template die ze zelf kunnen gebruiken, zodat ze zelf inzicht krijgen in hun eigen reflectie.
 • Microsoft Teams kan ervoor zorgen dat studenten de reflectie mondeling via een videoverbinding toelichten

Gebruikte tools

4 tools

Assignments

Eenvoudig en efficiënt beoordelen met Assignments in Brightspace!
Meer over tool

Group Member Evaluation

Gebruik Group Member Evaluation om meeliftgedrag te voorkomen en de samenwerkingsvaardigheden van st...
Meer over tool

Peer Review

Laat studenten elkaar feedback geven.
Meer over tool

Microsoft Teams

Zoek de verbinding met Microsoft Teams!
Meer over tool