Terug naar overzicht
Werkvorm

Individuele feedback

Doel van activiteit
 • Formatief handelen
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
 • Kritisch denken
Aantal studenten
 • Kleine groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Is een werkvorm waarbij de docent feedback geeft op het werk van een individuele student.

Het doel van deze werkvorm is om de student inzicht te geven in zijn sterke punten en verbeterpunten en hem of haar te stimuleren om te groeien en zich te ontwikkelen.

 

Stappenplan

1. Opdrachten

Laat de student werk inleveren, bijvoorbeeld een opdracht of een essay.

2. Laat de student evalueren

Laat de student eerst zijn eigen werk evalueren: wat is er al goed aan het stuk? (en hoef jij dus niet naar te kijken), waar moet de student eerst zelf nog mee aan de slag? en waar wil de student dat jij naar kijkt en feedback op geeft? Benoem niet alleen de verbeterpunten maar ook duidelijke wat de student goed doet.

3. Evalueer met de student

Plan een moment in om de feedback te bespreken met de student, bij voorkeur zo snel mogelijk nadat het werk is ingeleverd. Zo geef je hem de gelegenheid om vragen te stellen of om verduidelijking te vragen.

4. Vervolgstappen

Stel samen met de student vervolgstappen op om de verbeterpunten aan te pakken en de sterke punten verder te ontwikkelen.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Geef zowel positieve feedback als suggesties voor verbetering.
 • Zorg ervoor dat de feedback constructief en respectvol is.
 • Bespreek de feedback op een rustig moment met de student, zodat hij of zij de tijd heeft om vragen te stellen of om verduidelijking te vragen.
 • Stimuleer de student om actief mee te denken over vervolgstappen en geef hem of haar de verantwoordelijkheid om deze vervolgstappen uit te voeren.

 

Middelen om te gebruiken:

 • Het werk van de student dat besproken moet worden.
 • Een beoordelingscriteria of rubric om feedback te geven.
 • Een gestructureerde aanpak om de feedback te verzamelen en te bespreken.
 • Eventueel een digitaal platform waarop de feedback kan worden gegeven en besproken.

Middelen om te gebruiken:

 • Het werk van de student dat besproken moet worden.
 • Een beoordelingscriteria of rubric om feedback te geven.
 • Een gestructureerde aanpak om de feedback te verzamelen en te bespreken.
 • Eventueel een digitaal platform waarop de feedback kan worden gegeven en besproken.

Gebruikte tools

1 tools

Microsoft Teams

Zoek de verbinding met Microsoft Teams!
Meer over tool