Terug naar overzicht
Werkvorm

Gatenartikel

Doel van activiteit
 • Voorkennis activeren
 • Metacognitie bevorderen
 • Kennis uitwisselen
Aantal studenten
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 60 minuten
Lesfases
 • Voor de les
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 60 minuten

Een stimulerende en actieve werkvorm voor de ontwikkeling van kritisch lezen.

Een gatenartikel is een didactische werkvorm waarbij studenten een tekst lezen waarin belangrijke informatie ontbreekt. Vervolgens moeten de studenten de ontbrekende informatie opzoeken en aanvullen om de tekst compleet te maken. Deze werkvorm kan gebruikt worden om studenten te stimuleren om kritisch te lezen en informatie te verwerken op een actieve manier. Het kan bijdragen aan het vergroten van het begrip van de studenten over de lesstof en kan bijdragen aan een beter begrip van de manier waarop informatie gestructureerd is.

Stappenplan

1. Voorbereiding

Selecteer een tekst die relevant is voor het onderwerp dat behandeld wordt in de les.

2. Maak gaten

Verwijder belangrijke informatie uit de tekst en creëer “gaten” in de tekst.

3. Laat studenten de gaten opvullen

Geef de studenten de tekst en laat hen de ontbrekende informatie opzoeken en aanvullen.

4. Nabespreking

Bespreek de antwoorden en zorg ervoor dat de studenten begrijpen waarom de ontbrekende informatie belangrijk is voor het begrijpen van de tekst.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Het is belangrijk dat de “gaten” in de tekst op een strategische manier zijn geplaatst, zodat de studenten de kernbegrippen en belangrijke informatie van de tekst moeten begrijpen om de ontbrekende informatie te kunnen vinden.

 

Werkt nog beter wanneer:

 • Het artikel naadloos aansluit op de te behandelen lesstof.

 

Materialen:

 • Een papieren kopie van de tekst waarin voldoende ruimte is om de gaten in te vullen

Gebruikte tools

2 tools

Interactive Document

Activeer je studenten om documenten écht te lezen en te begrijpen!
Meer over tool

Wooclap

Activeer je publiek met Wooclap – Interactieve presentaties, real-time feedback.
Meer over tool