Terug naar overzicht
Werkvorm

Advanced organiser

Doel van activiteit
 • Voorkennis activeren
 • Reflecteren
 • Metacognitie bevorderen
 • Kritisch denken
 • Kennis uitwisselen
 • Evalueren
Aantal studenten
 • Kleine groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Voor de les
Synchroon
 • Asynchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Structurele werkvorm die de student helpt bij het begrijpen en onthouden van nieuwe informatie.

De advanced organizer is een concept dat in de jaren ’60 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse onderwijspsycholoog David Ausubel. Het idee is dat nieuwe informatie beter begrepen en onthouden wordt als deze geïntegreerd wordt in een vooraf gegeven structuur of kader. Het doel van de advanced organizer is om de lerende te helpen bij het begrijpen van de lesstof, zodat deze beter kan worden toegepast in de praktijk.

Stappenplan

1. Identificeer

Bepaal de belangrijkste concepten en principes van de lesstof.

2. Visualiseer

Maak een schema of grafische weergave van het onderwerp en de relevante concepten, waaronder belangrijke definities, kenmerken en voorbeelden.

3. Verbind

Leg de relatie tussen de concepten uit en maak verbanden tussen de verschillende elementen in het schema.

4. Bespreek

Bekijk het schema met de studenten en benadruk de belangrijkste elementen en hun onderlinge relaties.

5. Verbreed

Gebruik het schema als uitgangspunt voor verdere discussie, toepassing of verdieping van het onderwerp.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • De lerenden moeten beschikken over voldoende voorkennis om het kader te begrijpen.
 • Het kader moet goed aansluiten bij de lesstof en de doelgroep.
 • De studenten moeten gemotiveerd zijn om de lesstof te leren en actief betrokken worden bij het verduidelijken van het kader.

 

Werkt nog beter met:

 • Een helder en overzichtelijk kader dat de belangrijkste concepten en principes van de lesstof bevat.
 • Interactieve werkvormen om de studenten actief te betrekken bij het verduidelijken en toepassen van het kader.
 • Een activerende en motiverende lesstijl van de docent.

 

Materialen:

 • Visuele hulpmiddelen zoals een mindmap, infographic of schema om het kader visueel te ondersteunen.
 • Interactieve werkvormen zoals groepsdiscussie, casusbespreking of opdrachten om de studenten actief te betrekken bij het verduidelijken en toepassen van het kader.
 • Een PowerPoint-presentatie of andere audiovisuele middelen om het kader te presenteren en te verduidelijken.

Dit zijn een paar voorbeelden van advanced organisers:

 1. Mindmap: een visuele weergave van informatie waarbij u belangrijke concepten en ideeën in het midden plaatst en ze vervolgens verbindt met takken die subonderwerpen en details bevatten.
 2. Venn-diagram: een diagram dat overlappende gebieden laat zien tussen verschillende sets gegevens. Het is handig om gemeenschappelijke elementen te identificeren en verschillen tussen verschillende sets te benadrukken.
 3. Tijdlijn: een chronologische weergave van gebeurtenissen of ontwikkelingen. Het is nuttig om de volgorde van belangrijke gebeurtenissen te begrijpen en om relaties tussen gebeurtenissen te identificeren.
 4. Conceptuele kaart: een georganiseerde grafische weergave van concepten en hun onderlinge relaties. Het is handig om complexe informatie op een gestructureerde manier te organiseren en te analyseren.
 5. Boomdiagram: een diagram dat hiërarchische structuren laat zien. Het is handig om informatie te organiseren in een logische volgorde van categorieën en subcategorieën.
 6. Gantt-diagram: een diagram dat projecttaken en hun tijdslijnen toont. Het is nuttig om projecten te plannen en taken te beheren om ervoor te zorgen dat ze op tijd worden voltooid.

Gebruikte tools

3 tools

Padlet

Werk samen, deel ideeën en organiseer je gedachten met Padlet!
Meer over tool

Microsoft Whiteboard

Gebruik een digitaal canvas voor creatieve samenwerking en brainstorming.
Meer over tool

Miro

Visualiseer, organiseer en collaboreer met Miro, het digitale whiteboard voor ieder soort les!
Meer over tool

Dit kan je ook doen

2 werkvormen Zo kan je (ongeveer) hetzelfde resultaat bereiken op een andere manier.
Metacognitie Samenvatten

Aanvulschema

Een actieve werkvorm die helpt bij structureren en ordenen van informatie.
 • Kleine groep
 • Asynchroon
Werkvorm bekijken
Activeren Reflecteren + 4
kritisch Kennis uitwisselen Samenvatten Evalueren

Actief live structureren

Samen met de student de leerstof structureren waarbij de student eigen kennis en inzichten deelt.
 • Medium groep
 • Synchroon
Werkvorm bekijken