Terug naar overzicht
Werkvorm

Denken, delen, uitwisselen

Doel van activiteit
 • Samenwerken
 • Kritisch denken
 • Kennis uitwisselen
 • Evalueren
Aantal studenten
 • Medium groep
Tijdsduur
 • < 30 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Een actieve werkvorm om studenten te helpen hun denkprocessen te verhelderen.

‘Denken, delen, uitwisselen’ is een didactische werkvorm die studenten stimuleert om actief te participeren in de les door individueel na te denken over een vraag of opdracht, het vervolgens te delen met een partner en daarna gezamenlijk de uitwisseling van ideeën te presenteren aan de rest van de groep. Het doel van deze werkvorm is om studenten te helpen hun denkprocessen te verhelderen, hun begrip te verdiepen en hen actief te betrekken bij het leerproces.

Deze werkvorm biedt verschillende voordelen. Zo worden de leerlingen gestimuleerd om kritisch na te denken over een bepaalde vraag of stelling en om hun eigen antwoord te formuleren. Hierdoor leren ze zelfstandig nadenken en hun gedachten te ordenen. Daarnaast bevordert de werkvorm de interactie en communicatie tussen leerlingen en het gezamenlijk tot een oplossing komen.

Ook is de werkvorm geschikt voor differentiatie omdat leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken en elkaar kunnen helpen. De docent kan tijdens de tweede fase rondlopen om te zien of de leerlingen begrijpen wat er van hen wordt gevraagd en waar nodig hulp bieden.

Stappenplan

1. Denken

De studenten denken individueel na over een bepaalde vraag of stelling. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een complex probleem dat opgelost moet worden, een filosofisch vraagstuk of een vraag over de lesstof. De leerlingen krijgen de tijd om hun gedachten te ordenen en hun eigen antwoord te formuleren.

2. Delen

De studenten delen hun antwoorden met elkaar. Ze bespreken in kleine groepjes hun eigen antwoord en luisteren naar de antwoorden van de anderen. Hierbij wordt er gelet op de overeenkomsten en verschillen in de antwoorden en er wordt gediscussieerd over de verschillende perspectieven.

3. Uitwisselen

In de derde fase vindt de uitwisseling plaats. Hierbij gaan de groepjes met elkaar in gesprek over hun gezamenlijke antwoord op de vraag of stelling. De studenten worden uitgedaagd om elkaars antwoorden te analyseren en kritisch te bevragen. Op deze manier ontstaat er een gezamenlijk begrip en kunnen de studenten tot een beter antwoord komen dan wanneer ze alleen hadden nagedacht.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

 • Studenten moeten open staan voor het delen van hun ideeën met anderen
 • De docent moet een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin studenten zich comfortabel voelen om hun ideeën te delen.
 • Het is belangrijk dat de docent zorgt voor een heldere vraag/opdracht.

 

Werkt nog beter wanneer:

 • De docent de tijd neemt om duidelijke vragen te stellen en de studenten voldoende tijd te geven om na te denken.
 • De studenten voldoende tijd krijgen om met hun partner of groep te delen en hun ideeën te bespreken.
 • De docent actief deelneemt aan de discussie en de studenten aanmoedigen om hun ideeën te delen.

 

Materialen:

 • Eventueel pen en papier voor het individueel noteren van ideeën.

Gebruikte tools

3 tools

Padlet

Werk samen, deel ideeën en organiseer je gedachten met Padlet!
Meer over tool

Microsoft Whiteboard

Gebruik een digitaal canvas voor creatieve samenwerking en brainstorming.
Meer over tool

Miro

Visualiseer, organiseer en collaboreer met Miro, het digitale whiteboard voor ieder soort les!
Meer over tool