Terug naar overzicht
Werkvorm

Sneeuwbaloefening

Doel van activiteit
 • Samenwerken
Aantal studenten
 • Grote groep
Tijdsduur
 • < 10 minuten
Lesfases
 • Tijdens de les
Synchroon
 • Synchroon
Voorbereidingstijd
 • < 30 minuten

Zorgt voor interactie in grote groepen.

De sneeuwbal methode kun je gebruiken om een bijeenkomst interactief te maken met een grote groep deelnemers. Geef de deelnemers een probleem of case: iets waar ze een mening over moeten vormen, of waar ze een beredeneerde oplossing voor moeten bedenken. Deelnemers denken daar eerst individueel over na, bespreken en vergelijken daarna hun ideeën of oplossing in tweetallen, daarna met een vier- of zestal. In die groep maken ze een representatie van de – gezamenlijke – oplossing: een flap, een tekening een presentatie, iets dat hun idee(en) samenvat en wat plenair is te bespreken.

Stappenplan

1. Beschrijf het probleem

Beschrijf het probleem of de case in context waar de deelnemers een oplossing voor moeten gaan bedenken.

2. Geef wat tijd om na te denken

Geef de studenten wat tijd om individueel na te denken en een oplossing op te schrijven. De hoeveelheid tijd hangt af van de complexiteit van het probleem.

3. Laat antwoorden vergelijken

Laat ze daarna in twee-/drietallen hun antwoorden vergelijken in een afgebakende tijd.

4. Kom tot gezamenlijke oplossingen

Maak daarna vier- of zestallen. Laat de studenten ook in deze groep hun antwoorden met elkaar vergelijken & tot een gezamenlijke oplossing komen. Laat de studenten in deze groep hun ideeën samenvatten in iets wat ze kunnen presenteren: een flap met woorden, een tekening, een powerpointslide. Deze stap is van groot belang omdat het hen dwingt om een gezamenlijk idee te realiseren i.p.v. de eigen ideeën met elkaar te vergelijken.

5. Presenteer

Laat één student van het groepje plenair terugkoppelen wat er besproken is. En bespreek de kwaliteit van de oplossing plenair.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat

 • Het idee/case/probleem dat opgelost moet worden is key. Gebruik bij voorkeur een probleem uit de beroepscontext om het relevant te maken en om de invloed van contextvariabelen te kunnen duiden. De complexiteit van de case hangt af van het niveau van de studenten
 • Geef duidelijke instructies zodat er geen onduidelijkheid is over de te volgen werkwijze
 • Laat een timer meelopen op het bord zodat het duidelijk is hoeveel tijd er beschikbaar is. Een vuistregel voor de hoeveelheid tijd: 1-tal (factor 1), 2-tal (factor 2), 4 of 6-tal (factor 3);

 

Geadviseerde tools:

 • Padlet
 • Microsoft Teams

Gebruikte tools

1 tools

Microsoft Teams

Zoek de verbinding met Microsoft Teams!
Meer over tool