Brainstorm

Een werkvorm waarbij studenten individueel of in groepen ideeën genereren door te bouwen op elkaars ideeën.

Het doel is om zoveel mogelijk ideeën te genereren in een korte tijd. Een brainstorm kan worden toegepast bij het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor problemen, het genereren van ideeën voor een onderzoeksproject of het bedenken van nieuwe toepassingen voor bestaande kennis.

Stappenplan

1. Onderwerp

Bepaal het onderwerp of probleem dat moet worden opgelost.

2. Regels

Leg de regels uit: tijdslimiet, het verzamelen van zoveel mogelijk ideeën, geen kritiek op ideeën, enzovoort.

3. Ideeën genereren

Geef studenten in kleine groepen tijd om ideeën te noteren. Laat ze hun ideeën delen en voortbouwen op elkaars ideeën. Noteer alle ideeën op een zichtbare plaats, bijvoorbeeld op een whiteboard.

4. Nabespreken

Evalueer naderhand samen de opgeschreven ideeën en selecteer de beste om verder te ontwikkelen.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

  • Een duidelijk onderwerp of probleem waarover gebrainstormd kan worden.
  • Een positieve sfeer waarin studenten zich veilig voelen om ideeën te delen zonder kritiek of beoordeling.
  • Een tijdslimiet voor de brainstorm om de productiviteit te bevorderen.

 

Werkt nog beter wanneer er sprake is van:

  • Een goed geformuleerd en duidelijk afgebakend onderwerp.
  • Een juiste setting waarin studenten vrijuit kunnen denken en associëren.
  • Een goede begeleiding van de brainstorm om de focus te behouden en ideeën te structureren.

 

Materialen:

  • Whiteboard of flip-over om ideeën op te schrijven.
  • Pennen en papier voor individuele brainstorming.