Rollenspel

Rollenspel is een didactische werkvorm die wordt gebruikt om studenten in staat te stellen complexe sociale interacties en situaties te verkennen en te oefenen.

Het is een actieve en interactieve werkvorm die studenten de mogelijkheid biedt om hun vaardigheden en kennis te oefenen door middel van simulatie van realistische situaties. Het wordt vaak gebruikt in het hoger onderwijs, met name in sociale wetenschappen, management, rechten en medische opleidingen. Rollenspel biedt studenten de mogelijkheid om sociale interacties en processen te verkennen, om hun inlevingsvermogen en begrip van verschillende perspectieven te ontwikkelen en om praktische vaardigheden te oefenen in een veilige, gecontroleerde omgeving.

Stappenplan

1. Ontwerp een realistisch scenario

Bedenk als eerste realistische scenario’s die passen bij het onderwerp van de les en die studenten uitdagen om kritisch na te denken over de situatie.

2. Toewijzen van rollen

Wijs rollen toe aan studenten en geef hen instructies geven over wat er van hen wordt verwacht en wat hun doelen en belangen zijn in het scenario.

3. Simulatie van de situatie

Start de simulatie van de situatie en geef studenten de gelegenheid om te reageren op de verschillende situaties die zich voordoen.

4. Reflectie

Laat de studenten na het rollenspel reflecteren op hun ervaringen en prestaties. Je kunt een groepsdiscussie of individuele reflectieopdrachten gebruiken om studenten te helpen zich bewust te worden van hun leerproces en om feedback te geven op hun prestaties.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

Er zijn verschillende voorwaarden voor het succesvol gebruik van het rollenspel, zoals het bieden van een veilige en ondersteunende leeromgeving, het duidelijk communiceren van de rollen en verwachtingen, het geven van feedback en het zorgen voor voldoende tijd voor reflectie.

Werkt nog beter wanneer:

  • Er realistische scenario’s worden gecreëerd.
  • Er zorgvuldig rollen worden toegewezen en er voldoende tijd voor reflectie en feedback wordt geboden.
  • Er een goede voorbereiding van docenten en studenten is, dit is ook cruciaal voor het succes van de werkvorm.

 

Materialen:

De materialen die nodig zijn voor rollenspel zijn afhankelijk van het scenario en de situatie die wordt gesimuleerd. Docenten kunnen gebruikmaken van rekwisieten, audiovisuele hulpmiddelen en andere hulpmiddelen.