Pecha Kucha

Is een beknopte en visueel aantrekkelijke presentatievorm waarbij de spreker 20 slides gebruikt.

Met een Pecha Kucha gebruikt de spreker 20 slides, elk getoond gedurende 20 seconden, om in totaal 6 minuten en 40 seconden een verhaal te vertellen. Pecha Kucha is oorspronkelijk ontstaan in Japan en wordt nu wereldwijd gebruikt in het hoger onderwijs als een alternatieve vorm van presentaties. Het belangrijkste kenmerk van Pecha Kucha is dat het de spreker dwingt om zich te concentreren op de kernboodschap en de presentatie beknopt en krachtig te maken. Het doel van deze werkvorm is om studenten te leren efficiënt te communiceren en belangrijke informatie op een beknopte en krachtige manier te presenteren.

Stappenplan

1. Voorbereiding

Bepaal het onderwerp en presenteer de opdracht voor de presentatie.

2. Presentaties laten maken

De studenten maken een presentatie met 20 slides, elk getoond gedurende 20 seconden, met als totaal 6 minuten en 40 seconden spreektijd.

3. Presentaties laten oefenen

De studenten oefenen de presentatie om de timing en de inhoud te verbeteren.

4. Laten presenteren

De presentaties worden voor de groep gegeven, gevolgd door een discussie en feedbacksessie.

Voorwaarden voor een gewenst resultaat:

  • Studenten moeten vertrouwd zijn met de basisprincipes van presentaties en communicatie.

 

Werkt nog beter wanneer de docent:

  • Zorgt voor een duidelijk onderwerp en richtlijnen voor de presentaties.
  • Studenten voldoende tijd geeft om te oefenen en zich voor te bereiden op de presentaties.
  • Een veilige leeromgeving creëert waarin studenten zich vrij voelen om te presenteren en feedback te geven.