Quizzen

Vormen van interactief spel of assessment waarbij deelnemers vragen worden gesteld.

Een quiz is een middel om vooraf voorkennis op te halen (van reeds behandelde stof), achteraf te kijken hoe de stof is blijven hangen, of juist tussendoor, om de balans op te maken of het luisteren te onderbreken door een actieve bezigheid. Zo wordt de cognitieve belasting verkleind. Een quiz kan kort zijn, maar je kunt ook een afvalrace ervan maken, waardoor het competitieve element versterkt wordt. Werk met staan-zitten, rode en groene kaartjes, verplaatsen in het lokaal of een digitale tool.

Een quiz kan dus analoog of digitaal afgenomen worden.

Een quiz is op meerdere manieren didactisch in te zetten. Je kan ten eerste kiezen voor docentgestuurd of studentgestuurd. In het eerste geval bereid de docent de quiz voor en presenteert de quiz in de les. De tweede variant is dat studenten zelf quizvragen maken, dit dwingt hen ook direct de antwoorden te leren kennen.

De quiz dwingt studenten om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, jargon te gebruiken en helder te formuleren. Uiteraard kunnen de toetsvragen in een quiz (of tentamen) terugkomen.

Stappenplan Quiz

1. Bepaal het doel van de quiz

Denk na over wat het doel van de quiz is. Wil je de voorkennis van studenten activeren of wil je checken of ze de stof goed begrepen hebben? Wil je checken hoever studenten zijn in de voorbereiding op het tentamen? Wil je hun mening horen en laten onderbouwen?

Het is belangrijk om voor dat je de quiz in zet na te denken over hoe je de quiz gebruikt in je onderwijs. Probeer de quiz als onderdeel te zien van de gehele les; denk na over de voorbereiding, uitvoering en de transfer nadat de antwoorden zijn gegeven.

2. Bereid de vragen voor

Maak aan de hand van het doel van de quiz een weloverwogen keuze tussen bijvoorbeeld open vragen of gesloten vragen.

Je kan er ook voor kiezen om studenten zelf de vragen voor te laten bereiden met de correcte antwoorden. Deze vragen kan je in een quiz verwerken en vervolgens presenteren.

Een paar voorbeelden zijn:

 • Vier stellingen: welke is waar en waarom?
 • Multiplechoiche vragen
 • Open vragen
 • Getimede vragen
 • Vragen in wedstrijdvorm, groepjes studenten nemen het tegen elkaar op zoals bij een pubquiz
 • Matchen van antwoorden

3. Kies een vorm

Denk na over welke vorm het beste past bij het doel dat je eerder gesteld hebt; wil je de quiz digitaal laten afnemen of liever analoog?

Kies je voor analoog, denk dan na over hoe je de antwoorden wil krijgen. Een aantal voorbeelden:

Maak een scoringsformulier dat studenten invullen en na laten kijken door een medestudent
Werk met gekleurde bordjes; groen is juist, rood is niet juist. Maak de balans op bij ieder antwoord en geef feedback
Maak de quiz fysiek door bijvoorbeeld studenten op te laten staan bij een juist antwoord of een bepaalde positie in de klas te laten kiezen (ook leuk bij schaalvragen)

Kies je voor digitaal, denk dan ook na over welk type vragen je wilt gebruiken. De applicatie WooClap leent zich hier heel goed voor.

 • Maak multiplechoice vragen waarbij je het antwoord verbergt
 • Maak open vragen aan en verzamel alle antwoorden in 1 beeld
 • Gebruik een poll om meningen te verzamelen of bijvoorbeeld schattingsvragen te stellen
 • Matchingsvragen vragen de student na te denken over de verbanden tussen bepaalde begrippen
 • Vul de gaten is bijvoorbeeld goed geschikt om definities van begrippen te testen
 • Wijs aan op de kaart of afbeelding kan gebruikt worden om visuele antwoorden te verzamelen
 • Ranking geeft studenten de mogelijkheid om zaken op volgorde te sorteren

Binnen wooclap zijn er ook een aantal templates beschikbaar, scroll ook vooral daardoor ter inspiratie.

Naast wooclap is het ook mogelijk om ‘Quizzes’ in Brightspace te gebruiken. Quizzes heeft veel van de mogelijkheden die wooclap ook heeft maar kan ook gebruikt worden om adaptieve quizzen te maken. Quizzes kent ook meerdere soorten vragen zoals:

 • True/False Question
 • Multiple Choice Question
 • Multi-Select Question
 • Written Response Question
 • Short Answer Question
 • Multi-Short Answer Question
 • Fill in the blanks Question
 • Matching Question
 • Ordering Question
 • Arithmetic Question
 • Significant Figures
 • Likert Question

In de lecturer course of docentencursus over Brightspace staat een stappenplan om een quiz op te zetten en af te nemen. Er is ook een handig filmpje dat je kan gebruiken om dit onderdeel beter te leren kennen: