Instructie geven

Hier zijn belangrijke principes te vinden voor effectief instructies geven onderbouwd door studies.

Docenten geven vaak instructies, hun doel hierbij is het op de juiste manier een opdracht over te brengen waarna de student ermee aan de slag kan gaan. Een systematic review naar lerareneffectiviteitsstudies van B. Rosenshine leverde een lijst op van principes voor instructie. Deze zijn hieronder te vinden. 

De principes van B. Rosenshine

1. Start met het activeren van de voorkennis vanuit vorige lessen of de voorbereiding 

2. Biedt nieuwe leerstof stapsgewijs aan en geef na elke stap de ruimte om de stof te verwerken 

3. Doseer/beperk de hoeveelheid nieuwe stof per les 

4. Geef duidelijke instructies en heldere verklaringen 

5. Geef (uitgewerkte) voorbeelden 

6. Denk hardop en modelleer 

7. Achterhaal of de leerinhoud begrepen is 

8. Biedt mogelijkheden om actief te oefenen 

9. Begeleid bij het oefenen 

10. Vraag studenten om uitleg wat ze geleerd hebben 

11. Controleer gegeven antwoorden van studenten 

12. Geef systematisch feedback en correcties 

13. Neem de tijd voor extra uitleg  

14. Leg opnieuw uit indien nodig 

15. Biedt mogelijkheden om zelfstandig te oefenen 

16. Monitor het zelfstandig oefenen 

Instructies geven werken nog beter wanneer:

  • Bij het aanleren van een schriftelijke vaardigheid, denk aan een balans opmaken.
  • Bij het aanleren van een verbale vaardigheid, denk hierbij aan een voorlichtingsgesprek/sales gesprek voeren.   

 

Meer weten?

Bron: Rosenshine, 2010, Principles of instruction, Brussels: International Academy of Education and Geneva: international Bureau of Education.